Antagningskriterier

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Antagningskriterierna gäller Fojos svenska verksamhet och de som deltar i kostnadsfria kurser.
De är fastställda av styrelsen i december 2014.
Det är Fojo som ansvarar för uttagningarna till kurserna. Antagningskriterierna är dessa:

• Du som söker måste ha varit yrkesverksam journalist i minst två år. Om du är frilans, anställd, vikarie eller egen företagare spelar ingen roll. Inte heller vilket medium du arbetar med; alla journalister kan söka våra kurser.
• Ditt behov av utbildningen i fråga är avgörande. Vi lägger stor vikt vid din motivering i ansökan.
• Journalister utan formell journalistutbildning har företräde om motiveringarna väger lika.
• Av kursbeskrivningen framgår ifall utbildningen vänder sig till en speciell målgrupp, som exempelvis nyhetschefer eller sportjournalister.
• Gruppens sammansättning och/eller förkunskaper kan i vissa fall vara avgörande vid antagningen av kursdeltagare, som till exempel fortsättningskurs i Databasjournalistik.
• När övriga kriterier är lika, prioriterar vi sökande som inte nyligen gått Fojokurs eller har minst vidareutbildning i bagaget.
• Vi eftersträvar mångfald bland kursdeltagarna vad gäller kön, ålder, etnicitet, erfarenhet, vilket medium man arbetar med och var man bor.
• Journalister har rätt att gå två Fojokurser under samma kalenderår.

UPPLYSNING:
De flesta av Fojos kurser i Kalmar erbjuds under höst och vår och kan sökas under fem-sex veckor i april/maj och oktober/november. Sedan sker en uttagning av kursdeltagare på Fojo.

Vi erbjuder även kortare kurser runtom i landet under året, de söks kontinuerligt. Till många av dem gäller först-till-kvarn.

Fojo på Twitter

Fojo på Facebook


Phone: +46 (0) 480 44 64 00 Address: Linnéuniversitetet, fojo, 391 82 Kalmar, Sweden Visiting Address: Gröndalsvägen 19, 392 36 Kalmar, Sweden Email: fojoinfo@lnu.se