Så här söker du

Medieinstitutet Fojo stärker fri, oberoende och professionell journalistik.

Fojos uppdrag är att vidareutbilda verksamma journalister, såväl frilansar som anställda och oavsett i vilket medium man arbetar.
Du måste ha varit yrkesverksam journalist i två år för att bli antagen.

Till kurserna i Kalmar och runtom i Sverige ansöker du via det formulär som finns i kursbeskrivningen. Fojo sätter ihop kursgruppen.

  • Var noga med motiveringen. När vi väljer kursdeltagare tar vi stor hänsyn till motivationen att gå på kurs, att den överensstämmer med kursens innehåll och mål.
  • Fojokurser bygger också på kursdeltagarnas egna erfarenheter och vi försöker så långt det går att sätta samman grupper med deltagare som har kompletterande erfarenheter. Ibland är konkurrensen om platserna stenhård; sök igen om du inte blir antagen!
  • När man går en kurs på Fojo, deltar man i en process där varje deltagares medverkan har betydelse för kursens framgång. Det är viktigt att alla deltar i samtliga moment, från början till slut. Kurserna börjar kl 9 på startdagen och slutar kl 15 den sista dagen i Kalmar, ca 16.30 runtom i landet.
  • Kostnaden för resan till kursen i Kalmar ingår. Logi betalar däremot kursdeltagarna.
  • Till de kortare kurserna runt om i landet betalar kursdeltagarna själva för resan och ev logi.

Om man får förhinder och inte anmäler det, tar vi ut en avgift på 900 kronor. Med sjukintyg uteblir avgiften.