Så här söker du

Fojos uppdrag är att vidareutbilda verksamma journalister, frilansar som anställda och oavsett i vilket medium man arbetar.
Du måste ha varit yrkesverksam i två år för att bli antagen.

Till de längre kurserna i Kalmar ansöker du via det formulär som finns i kursbeskrivningen. Till dessa kurser sätter Fojo ihop kursgruppen.

  • Var noga med motiveringen. När vi väljer kursdeltagare tar vi stor hänsyn till motivationen att gå på kurs, och att den överensstämmer med kursens innehåll och mål.
  • Fojokurser bygger också på kursdeltagarnas egna erfarenheter och vi försöker så långt de går att sätta samman grupper med deltagare som har kompletterande erfarenheter. Ibland är konkurrensen om platserna stenhård; sök igen om du inte blir antagen!
  • När man går en kurs på Fojo, deltar man i en process där varje deltagares medverkan har betydelse för kursens framgång. Det är viktigt att alla deltar i samtliga moment, från början till slut. Kursen börjar kl 9 på startdagen och slutar kl 15 den sista dagen.
  • Kostnaden för resan till kursen i Kalmar ingår. Logi på Calmar Stadshotell betalar däremot kursdeltagarna för (fn 616:- per natt inkl moms). 

Till de kortare kurserna vi håller runt om i landet är det oftast först till kvarn när du anmäler dig via ansökningsformuläret i kursbeskrivningen. Men om man får förhinder och inte anmäler det, tar vi ut en avgift på 900 kronor. Med sjukintyg uteblir avgiften. Till dessa kurser betalar deltagarna själva för resorna.

Vi arrangerar även kurser och seminarier som vi tar betalt för. Även i det fallet ansöker du via ansökningsformuläret.