VÅRA KURSER

Här kan du hitta Fojos kurser i Kalmar och runtom i Sverige.

För att bli antagen till Fojokurs:

  • Du måste arbeta inom media som producerar fri, oberoende professionell journalistik.
  • Du måste arbeta inom media som faller under TF (Tryckfrihetsförordningen) respektive YGL (Yttrandefrihetsgrundlagen) med ansvarig utgivare.
  • Är du frilans eller arbetssökande, måste du ha arbetat inom media som producerar fri, oberoende professionell journalistik med ansvarig utgivare. Du behöver uppge några arbeten de senaste två åren som publicerats i media med ansvarig utgivare.

När du söker kurs:

  • Var noga med din ansökan. Vi lägger vid antagningen stor vikt vid vad du skriver, att din motivering överensstämmer med kursens innehåll och mål.
  • Du måste ha varit yrkesverksam som journalist i mer än två år för att bli antagen till kurs på Fojo.
  • Du kan bli antagen till max två kostnadsfria Fojo-kurser per år.
  • Vi strävar efter en bred spridning på kurserna och tar vid uttagningen hänsyn till kön, ålder, geografi, år i yrket, anställd, frilans etc.

Ofta är det fler som söker en Fojokurs än vad vi har plats för. Det är med andra ord inte säkert att du får plats på en kurs när du söker. Vi skickar ut antagningsbesked efter ansökningstiden, i regel i god tid som minst en månad före kursen. Antagningsbesked skickas samtidigt till den chef som sökande har uppgivit i sin ansökan. Reserv till en kurs kan få ett senare besked beroende på att vi fått sent avhopp från någon som blivit antagen. Ibland förlänger vi ansökningstiden för att locka fler deltagare.

I kollektivavtalet mellan Svenska Journalistförbundet och arbetsgivarorganisationerna står det:

14.5 Fort- och vidareutbildning 
Medarbetare som har för avsikt att delta i utbildning hos Fojo eller Nordiskt Journalistcenter ska anmäla det till arbetsgivaren. Medarbetare som antagits till sådan kurs har rätt till ledighet och lön under kurstiden.

Anslaget täcker inte behovet. Därför arrangerar vi även kurser till vilka deltagarna betalar en avgift. Även dessa hittar du här.

Om du får förhinder och inte anmäler det, tar vi ut en avgift på 900 kronor. Med sjukintyg uteblir avgiften.

Grunderna i gräv 2

Grunderna i gräv 2med Marja Grill och Mikael Grill Pettersson

Stockholm, 9-10 maj
Kursen vänder sig till nya deltagare med viss gräverfarenhet och till dig som tidigare gått Fojokursen Grunderna i gräv.

Rubrikverkstad

Rubrikverkstadmed Rosemarie Holmström

Malmö, 14-15 maj
Två dagars rubrikverkstad ger dig verktygen att skapa rubriker. Rubriker som är lätta att förstå, som är skräddarsydda, konkreta och korrekta. Bland annat.

Journalistikens lagar

Journalistikens lagarmed Björn Häger

Kalmar, 2-6 september
I denna praktiskt inriktade kurs spelar vi upp scenarier som prövar journalistikens gränser. Vad skulle bli fällt? Vara olagligt? Få moraliska konsekvenser?

Fram med fakta

Fram med faktamed Marja Grill och Mats Amnell

Kalmar, 16-27 september
Fojos flaggskepp Fram med fakta guidar dig till framgång i två intensiva veckor med bland annat Grunderna i gräv, Lär dig följa pengarna och Datajournalistik.

Berätta levande

Berätta levandemed Anna Bergenström

Kalmar, 23-27 september
Den här veckan sätter vi berättandet i centrum. Vi öppnar experimentverkstad, trimmar sinnena, testar gestaltningsknep och olika sorters texter.

Östersjön

Östersjönmed Folke Rydén

Kalmar, 30 september-4 oktober
Hur kan god journalistik rädda havet som binder oss samman? På kursen granskar vi både miljöaspekter och politiska intressen som styr framtiden för Östersjön.

Bli en bättre chef

Bli en bättre chefmed Marie Kronmarker och Per Andersson

Kalmar, 8-11 oktober
Medabetarna behöver sin chefs stöd för att göra ett bättre jobb. Och du behöver den här kursen då mycket hänger på dig!

Sportgräv

Sportgrävmed Fredrik Nejman

Kalmar, 5-8 november
Sporten är inte bara dramatiska spurtstrider och vackra mål. Det är också pengar, dopning och politik. Under fyra intensiva dagar får du verktygen för att gräva i sportens värld.

Intervjukurs för fotografer

Intervjukurs för fotografermed Anna Ivemark

Kalmar, 11-14 november
Den här kursen syftar till att fördjupa kunskaperna i intervjuandes konst. Både för dig som är ovan och för dig som vill lära dig ännu mera.

Datajournalistik 2

Datajournalistik 2med Helena Bengtsson

Kalmar, 11-15 november
I fortsättningskursen i datajournalistik jobbar vi bland annat med programmering och större och mer komplicerade databaser.

Podcast

Podcastmed Tomas Jennebo

Kalmar, 25-29 november
Här är kursen för dig som vill lära dig göra en podcast från grunden. Hela vägen från inspelning till redigering och publicering.

Granska trossamfund

Granska trossamfundmed Lisbeth Gustafsson

Kalmar, 2-6 december
En samhällsinriktad kurs som ger kunskap och verktyg för bevakning och granskning av det nya religiösa landskapet i vårt land.

Grafisk storytelling

Grafisk storytellingmed Lena Grape Lilliehorn

Kalmar, 9-13 december
Kursen har fokus på webb, särskilt i mobilen, men allt vi producerar ska fungera i papper också. Vi undersöker också hur de som är bäst i världen på grafik, gör i sitt arbete.