Lär dig kryptera e-post och skapa säkra mappar

Välkommen till en online-kurs där du bl a kan lära dig att kryptera din e-post och skapa säkra mappar på datorn.

Varför? Jo, för att i den digitala världen lämnar vi spår efter oss som vi inte alltid tänker på. Det gör att hoten mot våra källor hela tiden förändras. Och vi måste skydda oss på nya sätt. Där är kunskaperna sämre — och kanske även vår beredskap. Kryptering är en aspekt i ökad digital säkerhet och skydd av sina källor.

Det finns två varianter av kursen, där grön är enklast möjliga medan blå ger dig fler alternativ samt mer bakgrundskunskap.

Klicka här för att komma till kursen.