Kurser i Sverige

Här kan du hitta Fojos kurser i Kalmar, runtom i Sverige och online-kurser på fojo.se. Här finns de som är aktuella att söka och de som vi erbjudit tidigare.

När du söker kurs:

  • Var noga med din ansökan. Vi lägger vid antagningen stor vikt vid vad du skriver, att din motivering överensstämmer med kursens innehåll och mål.
  • Du måste ha varit yrkesverksam som journalist i mer än två år för att bli antagen till kurs på Fojo.
  • Du kan bli antagen till max två kostnadsfria Fojo-kurser per år.
  • Vi strävar efter en bred spridning på kurserna och tar vid uttagningen hänsyn till kön, ålder, geografi, år i yrket, anställd, frilans etc.

Anslaget täcker inte behovet. Därför arrangerar vi även kurser till vilka deltagarna betalar en avgift. Även dessa hittar du här.

Om du får förhinder och inte anmäler det, tar vi ut en avgift på 900 kronor. Med sjukintyg uteblir avgiften.

Våra kurser