Vi har ett polariserat samhällsklimat. Vilken roll spelar media till att det är så?

Fojo vill veta och gav Retreiver i uppdrag att ta reda på: Vilka ämnesområden fick mest medial uppmärksamhet under valåret? Vilka frågor var underbevakade om man jämför med vilka frågor väljarkåren tyckte var de viktigaste?

Resultatet presenterar vi på ett seminarium på MEG/Bokmässan på fredag klockan 13.

Journalistik ska vara agendasättande. Det är redaktionen som ska sätta agendan, bestämma ämnen för vilka jobb som görs. Inte yttre faktorer, inte maktens utspel eller någon som tipsar för egen vinning. Men är det så? Och funkar det? Sneglas det ängsligt på vad konkurrenterna gör? Eller styrs media av vad som trendar på sociala medier?

I forskarantologin Snabbtänkt, som kom ut tio dagar efter valet kan man läsa följande:

”Hur valrörelsens aktörer belyser och diskuterar politik innebär också att viktiga teman och perspektiv osynliggörs. Mediernas snäva aktörs- och frågefokusering gör att de ofta hamnar mycket nära partiernas egna strategier och berättelser och inte förmår att bredda diskussionen med alternativa perspektiv.
[…]
Partipolitik och medielogik handlar förvisso om tillspetsning och polarisering, men vem ska orka ta ett seriöst ansvar för problematisering och nyansering?
Aktörsfokuseringen innebär att strukturella förhållanden och samhällstrender hamnar i bakgrunden. Valrörelsen handlar i huvudsak om vad politikerna vill, vad de har gjort eller inte gjort och vem som är ansvarig för olika brister. En politiker som försöker nyansera genom att peka på komplexa förhållanden eller en besvärlig samhällsutveckling kan mycket snabbt anklagas för att skylla ifrån sig och inte ta ansvar.”

(Jan Olsson, Professor i statskunskap vid Örebro universitet)

Vem orkar/hinner/kan analysera de långsiktiga trenderna och samhällsförändringarna som påverkar hur våra liv ser ut? Det går mycket fortare att citera ett utspel från parti A och låta parti B och C svara…

Självkritik är inte journalisters bästa gren. Det är min erfarenhet efter drygt 25 år på olika redaktioner. Att titta bakåt och reflektera läggs det förhållandevis lite tid på; det är nu och framåt som gäller.

Vi behöver träffas i branschen och reflektera; både över vilka ämnen och människor som vi släpper fram i nyheterna och över journalistikens eventuella roll till den ökande polariseringen i samhället.

Vi kan börja på MEG på fredag klockan 13. Sal F5.
Välkommen!