Öppet brev om den viktiga öppenheten

Öppet brev till Sveriges kommuner, regioner och landsting.
Och till SKL.
Här kommer ett erbjudande ni inte kan säga nej till: professionell utbildning av era medarbetare i meddelarfrihet och källskydd.

Det visar sig i en undersökning beställd av fyra medieföretag i Västerbotten att hälften av de offentliganställda där inte vet vad meddelarfrihet är.

Hälften!

Om det ser ut på liknande sätt i övriga landet, betyder det att 48 procent av Sveriges offentligt anställda inte vet att de har lagligt skydd om de vill avslöja felaktigheter/maktmissbruk/oegentligheter som begås i den egna verksamheten.

Och att det därmed också är olagligt för deras kollegor, chefer eller arbetsgivare att eftersöka vem som tipsat journalisten.

Mängden svenska journalistiska gräv och granskningar som bygger på tips är stor. Jag  vågar påstå att de flesta avslöjandena om regelrätta felaktigheter eller missbruk av makt i offentlig förvaltning bygger på tips inifrån verksamheten.

Hur mycket fel eller korruption skulle kunna avslöjas om alla kände till sin rätt att larma?

Fackförbundet ST, som organiserar många statligt anställda, har en checklista för meddelarfrihet på sin hemsida. Jag citerar:

”Statligt anställda har särskilt stor yttrandefrihet eftersom hela samhället tjänar på att lojaliteten hos de anställda främst ligger hos medborgarna istället för hos arbetsgivaren. I korthet gäller:

  • Du har rätt att lämna uppgifter om verksamheten, politiska beslut som styr denna och personliga uppfattningar om detta till journalister eller andra som har publiceringssyfte
  • Sociala medier och bloggar som saknar utgivningsbevis bedöms inte ha publiceringssyfte och du har därför inget lagligt skydd om du lämnar uppgifter i dessa forum
  • Du har rätt att muntligen lämna sekretessbelagda uppgifter (med vissa undantag) till journalister eller andra som har publiceringssyfte
  • Du får inte lämna ut sekretessbelagda handlingar utan endast muntliga uppgifter om vad som står i dem
  • Arbetsgivaren får inte försöka ta reda på vem som har lämnat uppgifterna
  • Journalister får inte lämna ut namnet på uppgiftslämnare som vill vara anonyma
  • Du får vända dig till massmedia och bli intervjuad på arbetstid”

Vad säger ni offentliga arbetsgivare, inte ska väl facket vara den enda part som agerar för starkare demokrati i landet?

Hänger ni på i Västerbotten?

Eller Kalmar, Fojos hemstad vill ni vara först?

Fojo driver Offentlighetsjouren.se sedan fem år tillbaka. Det är en kostnadfri hjälp för journalister i frågor om offentlighet och sekretess. Mängder av journalister får hjälp att få ut allmänna handlingar; problemen som uppstår beror ofta på okunniga tjänstemän.

Vi tar gärna på oss uppdraget att utbilda även er på andra sidan bordet.


LÄS MER: Fouad Youcefis krönika i Journalisten: “Sveriges kommunikatörer borde göra en insats för demokratin”. >>