Demokrati behöver journalistik. Journalistik behöver insyn.

Rätten till information är grundläggande, inte bara i Sveriges grundlag utan även i FN:s globala utvecklingsmål, SDG 2030.

För att kunna granska makten och därmed påtala felaktigheter, bortslösade skattepengar eller korruption måste journalister få tillgång till offentliga handlingar.

Detta är alla överens om. Och ändå är det så svårt.

Sedan 2014 driver Fojo Offentlighetsjouren, en helpdesk dit journalister kan vända sig för hjälp att hantera trilskande myndigheter. Eller okunniga. Ofta verkar det vara enklare för den enskilda tjänstemannen att säga nej än att ta reda på om en handling faktiskt kan lämnas ut, möjligen med viss sekretess.

Mats Amnell, journalisten som leder Offentlighetsjouren, skriver i sin årsrapport för 2018:

”I 41 ärenden (45 under 2017) har OJ hjälpt journalister att formulera överklaganden till kammarrätten. Ytterligare fem journalister (fyra 2017) har fått hjälp att skriva anmälningar till Justitieombudsmannen.

I ytterligare sex fall har OJ hjälpt journalister eller studenter att formulera brev som hänvisar till gällande regler och att myndighetsföreträdare riskerar att anmälas till JO om de undlåter att handlägga en begäran om allmän handling på ett korrekt sätt.

OJ:s agerande i har 24 ärenden (27  2017) lett till att kammarrätten helt eller delvis upphävt myndighetsbeslut eller att myndigheter självmant ändrat tidigare beslut om att inte lämna ut allmänna handlingar.”

I över hälften av fallen har de ursprungliga nejen alltså omvandlats till beslut att myndigheten måste göra om sin prövning och hitta godtagbara skäl för att hemlighålla, eller faktiskt lämna ut, den begärda handlingen.

Vi ska vara stolta över vår offentlighetslagstiftning i Sverige. Den är både gammal och omfattande. Men om inte enskilda tjänstemän inom offentlig verksamhet vet vad som gäller, då riskerar öppenheten att minska. Och därmed insynen, journalistiken och demokratin.

Du hittar Offentlighetsjouren på offentlighetsjouren.se >>