Sedan årsskiftet gäller en ny ordning för Sveriges ansvariga utgivare. Avpublicerar man en artikel som JK säger skulle kunna leda till åtal för förtal, så slipper man åtal. En förvarning som så att säga undanröjer eventuell brottslig handling, innan det utretts om det var en brottslig handling. 

Hänger du med?

Såhär.

JK har inlett en förundersökning mot 16 utgivare som redan prickats av PO och fällts av Pressens Opinionsnämnd. Publiceringen gäller en busschaufför som hängts ut för att han påståtts visa porr för skolbarn. Det visade sig att han hade romantisk komedi på skärmen.

JK hotar med åtal. Men bara om de publicerade artiklarna ligger kvar. Om JK ser digitalt publicerade artiklar som hon bedömer kan vara förtal och som legat ute ”en längre tid”, då kan hon varna utgivaren. Och om artikeln då avpubliceras så blir det inget åtal.

Låter det rättssäkert? Tveksamt, eller hur? I mina öron låter det här som utpressning och ingenting som en rättsstat ska ägna sig åt.

Och varför har det inte blivit mer väsen om detta?

Jag hittar en artikel i Medievärlden, baserad på Thomas Mattssons blogg om den förundersökning som nu initierats mot 16 utgivare.

En av de som riskerar åtala för förtal är Norrans ansvarige utgivare Marcus Melinder. Han säger såhär till Medievärlden om att avpublicera artiklar från nätet:

”Min principiella hållning är att vi ska vara försiktiga med att så fort det blir något fel helt sonika tar bort saker från internet. Det kan ju finnas anledning att kunna gå tillbaka och se när någonting skrevs. Däremot ska naturligtvis alla sådana detaljer och uppgifter som kan vara brottsliga naturligtvis tas bort.”

Justitiekanslern är ensam åklagare på tryck- och yttrandefrihetens område. Det innebär att det endast är Justitiekanslern som får besluta om att inleda förundersökning och väcka allmänt åtal för tryck- och yttrandefrihetsbrott. Preskriptionstiderna för tryck- och yttrandefrihetsbrott är i regel kortare än vid andra brott: sex månader från publiceringen.

I det nu aktuella fallet fick de 16 utgivarna en varning för någon vecka sedan. Ta bort artiklarna om ni vill undvika ett eventuellt åtal.
Kommer svenska utgivare att vika sig för den typen av utpressning?

Framtiden får utvisa.

Dessa ingår i förundersökningen: Aftonbladet, Affärsliv, Corren, Expressen, Hallands Nyheter, Hela Gotland, Höglandsnytt, Metro, Norran, Norrbottens-Kuriren, Omni, Smålandsposten, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Västerbottens-Kuriren och Västerviks-Tidningen.

————

Mari Heidenborg är sedan i höstas justitiekansler och chef för Justitiekanslern då hon efterträdde Anna Skarhed. Heidenborg kom närmast från en anställning som justitieråd i Högsta domstolen.