Brist på svenska factchecking-initiativ kan hota demokratin

Fact-checking är en egen journalistisk genre. Med sina egna standards, sina egna internationella nätverk och sina egna metoder – och med forskning knuten till sig.

Men i Sverige lyser den med sin frånvaro: faktiskt.se kom och gick och Viralgranskaren, som länge höll fanan högt, gick i graven med sitt moderskepp.

Det görs så klart en hel del bra arbete på enskilda redaktioner och DN har, till exempel, blivit certifierat i den internationella faktagranskningsorganisationen, International Fact Checking Network, IFCN. DN:s publiceringar enligt den här standardiseringen är dock sällsynta och görs som vanliga artiklar.

Och ett svenskt nationellt nätverk för samverkan, erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och vidareutbildning i genren saknas.

Kan vi på Fojo se till att något händer? Ja, det är en av anledningarna att jag kastar ut den här testballongen – vad tycker du? Vad skulle vi, som del av Linnéuniversitetet, kunna göra i frågan?

I både Norge och Finland lever och frodas samarbeten kring faktagranskning. Där är det dock privata initiativ som står bakom. Att Fojo, som del av en statlig myndighet, skulle börja faktagranska enskilda publiceringar känns uteslutet. Men kan vi ta andra initiativ?

Via Faktajouren gör Fojo redan en hel rad saker. På faktajouren.se finns:

  • En verktygslåda med bland annat steg-för-steg-kurser i hur man faktagranskar text eller bild och en lathund för att slippa hamna fel när man använder statistik som grund för sin journalistik.
  • En inspirationsdel med intervjuer och beskrivningar hur andra jobbar.
  • En fördjupningsdel med länktips och bokrecensioner för den som vill gå vidare och lära mer.
  • En samlingssida där det kontinuerligt läggs upp faktagranskningar med svensk anknytning som görs av faktakollsorganisationer runt om i världen. Detta bland annat för att visa på de mängder av desinformation om Sverige som sprids runt om i världen.

Dessutom görs uppsökande verksamhet och utbildningar runt om i landet, likväl som seminarier och konferenser i ämnet. Nu senast här i Kalmar på konferensen Desinformation vs Demokratin som vi arrangerade tillsammans med Institutionen för Medier och Journalistik (MJ).


LÄS MER: Desinformation och fake news på LNU.se >>


 

Kan vi göra ännu mer? Mejla antingen mig eller Faktajourens projektledare med dina bästa idéer. Du hittar våra kontaktuppgifter på vår personalsida.

För vad händer om det inte kommer igång ett svenskt fact-checking nätverk – ett nätverk för samverkan, erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och vidareutbildning i genren? I förlängningen kan detta innebära att svenska redaktioner och journalister inte hänger med i utvecklingen inom detta dynamiska område och inte har verktyg och kunskap för att kunna förstå, rapportera och granska vad som händer digitalt.

Och i slutänden är det den svenska publiken som går miste om rapporteringen av ett av vår tids största hot mot demokratin – desinformation.

Ps. vill du lära mer om det som görs i till exempel Norge, lyssna på God morgon världen om Kalmarkonferensen.