Journalistiken behövs i fredliga och inkluderande samhällen

Hem/Nyheter/Journalistiken behövs i fredliga och inkluderande samhällen

Journalistikens roll i att informera allmänheten, hålla makten till svars och bygga gemenskap är en oersättlig del av samhället. Detta har blivit extra tydligt under Covid-19 pandemin, där journalister har varit på frontlinjerna för att hålla människor informerade och hålla regeringar och makthavare till svars för hur de svarar på krisen.

WAN-IFRA:s rapport World Press Trends 2019 bekräftade vad som länge varit en grundläggande premiss för internationell medieutveckling: att där pressfrihet finns, blomstrar även demokrati, välmående, mänsklig utveckling och ekonomi.

För att länder ska kunna uppnå demokrati och utveckling behöver oberoende medier stödjas. Men enligt en kartläggning av mediebistånd gjord av Center for International Media Assistance (CIMA) går bara 0,3 procent av internationellt bistånd (ODA) till mediesektorn.

De Globala målen för hållbar utveckling är vår gemensamma plan för att uppnå en bättre värld och används som strategisk vägledning av både regeringar, biståndsaktörer och företag. Men för att hitta argument för att stödja journalistik bland målen måste man läsa noggrant. Delmål 16.10 lyfter vikten av offentlighetslagar och att skydda journalister. Men journalistik är också en viktig faktor för att uppnå flera andra delmål som rör styrning och förvaltning, som till exempel att minska korruption, främja rättssäkerhet och säkra medborgarnas deltagande i beslutsfattande. Genom den här filmen vill vi visa journalistikens bredare roll i att främja mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen genom några exempel på konkreta resultat journalistiken har bidragit till.

Vi hoppas att detta kan hjälpa regeringar, biståndsaktörer, företag och medborgare att se värdet journalistiken har för att skapa en bättre framtid för planeten – eftersom Agenda 2030 är vårt gemensamma ansvar.

Faktaruta:
Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
Källa: regeringen.se

Mål 16: Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande.
Källa: globalamalen.se