Det tog fyra dagar för regeringskansliet att lämna ut handlingar som visade hur stor ersättning som hade betalats ut till två statsråd för deras logikostnader. Det var för lång tid för en sådan enkel begäran ansåg JO och kritiserade regeringskansliet för den långsamma handläggningen.

JO_5308_11