Enligt uppgifter i en tidningsartikel blev personer som begärde att få kopior av allmänna handlingar från Miljöförvaltningen i Stockholms kommun hänvisade till att besöka myndigheten för att hämta ut kopiorna på plats. JO inledde en utredning med anledning av artikeln. Det visade sig att miljöförvaltningen regelmässigt hänvisade personer till att besöka myndigheten om de hade svårt att precisera sin begäran och för att myndigheten skulle få kontakt betalning för kopior innan dessa lämnades ut. I sitt beslut underströk JO att en enskild alltid har rätt att få kopior av allmänna handlingar skickade till sig. Om den enskilde har svårt att precisera sin begäran så ska myndigheten hjälpa honom eller henne. Myndigheten kan hänvisa den enskilde till att söka i diariet men kan inte ställa något krav på detta. Om myndigheten är osäker på om en enskild kommer att betala för utlämnade kopior så kan kopiorna skickas mot postförskott.

JO_3313_01