En kommun ska så långt det är möjligt och lämpligt tillgodose enskildas önskemål om att få handlingar skickade via fax. Det slog JO fast i ett beslut som gällde Orsa kommun.

JO_2005_06_487