En person begärde hos Försäkringskassan att få handlingarna i sin akt skickade till sig. Försäkringskassan hänvisade honom till att komma och ta del av handlingarna på plats eftersom materialet var så omfattande och det skulle bli dyrt för personen och kräva mycket arbete för myndigheten. JO kritiserade Försäkringskassan och menade att myndigheten borde ha lämnat ut handlingarna på det sätt som personen begärt utan att ha några egna åsikter om hur utlämnande skulle gå till.

JO_2003_04_s_389