JO 1999/2000 s. 405, JO 1999/00 s. 405

JO kritiserade det kommunala bolaget Övikshem för att det tagit ut en avgift för kopior av allmänna handlingar som inte stämde med fastställd taxa. Bolaget kunde däremot inte kritiseras för att det skickat begärda kopior med post istället för fax som den enskilde önskat. Det här eftersom det saknas regler för kommunala bolag som reglerar hur dessa ska skicka kopior av allmänna handlingar. Bolagen är inte heller bundna av förvaltningslagens allmänna service- och handläggningsregler. JO konstaterade också i sitt beslut att det framgår av syftet bakom TF 2:16 att en myndighet är skyldig att i någon form skicka kopior av handlingar till enskilda. Det duger inte att hänvisa till att kopiorna kan hämtas hos myndigheten.

JO_1999_2000_s_405