”I framtiden kommer läsare att finansiera journalistiken”

Av: Alona Melnyk och Veronika Menjoun

Hem/Nyheter/”I framtiden kommer läsare att finansiera journalistiken”

Södermanland drabbades hårt av pandemin när den nådde Sverige våren 2020 – länet har haft flest smittade och döda per capita under våren. Det blev en turbulent tid för medierna och en prövning för offentlighetsprincipen. Man behövde snabbt omorganisera redaktioner för att möta läsares ökade behov av tillförlitlig information. Det var också viktigt att se till att arbetet kunde utföras på ett säkert sätt, granska myndigheternas hantering av smittan samt ta fram strategier för ekonomisk överlevnad då pandemin slog hårt mot annonseringen. Mitt i allt detta stötte de lokala medierna i Sörmland på ett oväntat hinder – en planerad mörkläggning av offentliga uppgifter.

Chefredaktör och ansvarig utgivare på Sörmlands media Eva Burman berättar i en intervju om utmaningarna, men också om hur man lyckats med att fortsätta leverera kvalitetsjournalistik när intäkterna rasar och demokratiska principer hotas. Intervjun spelades in i samband med en konferens för kollegor från Östeuropasom Fojo höll i oktober 2020.

I mars 2020 begärde Eskilstuna Kurirens journalister ut uppgifter från flera sörmländska kommuner om hur många som smittats av Coronaviruset inom äldreomsorgen och hur många som avlidit i sjukdomen. Det blev ganska snabbt ett stopp. Myndigheterna vägrade att lämna ut uppgifter.

– Kommuner och Socialstyrelsen ansträngde sig jättemycket för att inte lämna ut de här uppgifterna, berättar Eva Burman. – Det har varit en utmaning att inte kunna göra vårt jobb på grund av mörkläggning.

Tack vare meddelarfrihet kunde tidningar som ingår i Sörmlands media ändå avslöja både mörkläggningen och hur det verkligen stod till i sörmländsk äldreomsorg. Det blev samtidigt en situation som tydligt visade hur demokratin, som man tar för given i Sverige, är utsatt och att myndigheter i landet allt mer sluter sig.

En annan utmaning som Sörmlands media tvingades att ta itu med under våren var krympande annonsintäkter. Generellt har branschen tappat 30–35% i reklamintäkter sedan mars 2020 och läget var svårt redan innan pandemin. Tack vare de strikta betalväggar som så gott som alla lokala tidningar i Sverige använder sig av blir människor mer och mer vana att betala för journalistik, även digitalt. Nuförtiden kommer enbart 40% av Sörmlands media intäkter från reklam medan resterande 60% är från betalande läsare

Eva Burman är helt övertygad att medias framtid kommer att bli reklamfri – det är läsare som kommer att finansiera journalistiken. Och framtiden är mycket närmare än vi tror.

Hör Eva Burman resonera om utmaningar, polarisering i samhället och framtiden för lokal press i Sverige:

Inspelningen gjordes inför Fojos Tredje internationella konferens for erfarenhetsutbyte mellan medier som ägde rum 19–20 oktober 2020. Intervjuare – Alex Voronov, ledarskribent och politisk redaktör på Eskilstuna-Kuriren.