Om fullmäktige i en kommun överlämnar kommunala uppgifter till en ideell förening så måste fullmäktige “verka för” att allmänheten får rätt att ta del av handlingar hos föreningen enligt reglerna i TF:s andra kapitel. Det hade inte Östersunds kommun gjort innan den bildade en ideell förening tillsammans med Sundsvalls kommun, Ånge kommun och Jämtlands läns landsting. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde därför kommunens beslut om att bilda föreningen. Ett justitieråd var skiljaktigt och menade att det inte finns någon skyldighet att verka för insyn innan föreningen bildas utan att det lika gärna kan ske efter bildandet.

HFD_5782_10