Hade rätt att få ut rättshjälpsansökan

En person vände sig till Rättshjälpsmyndigheten och begärde ut en inkommen ansökan om rättshjälp. Myndigheten avslog med hänvisning till att den sökande kunde lida skada eller men om uppgifterna i ansökan röjdes.

Personen överklagade och fick rätt i kammarrätten. Domstolen konstaterade att ansökan främst innehöll inkomstuppgifter och att sådana som regel är offentliga.