Daniel S. Ogalde har de senaste åren arbetat med mångfald och -inkluderingsfrågor inom media, kommunikation och marknadsföring och är idag projektledare samt rådgivare i mångfaldsfrågor på Medieinstitutet Fojo. Han leder bland annat programmet Ny Kollega i samarbete med SVT och Bonnier med syfte att öka perspektiven inom svensk media.

Med erfarenhet från både mediebranschen och ideell sektor är Daniel med och utvecklar strategier och metoder för att göra mångfaldsperspektivet till en självklar del av hur verksamheter arbetar. För honom är mångfald en självklarhet inte bara i medierapporteringen utan även på redaktionen.

I dagens samhälle, med ökad konkurrens och större utbud, bidrar ökad mångfald inte bara till en bättre journalistik utan även till en bredare läsekrets. För Daniel S. Ogalde är mångfald en grundläggande byggsten i hållbar journalistik.

Nu kan du boka Daniel för en föreläsning om ökade perspektiv inom media. Föreläsningen är en dryg timme lång och hålls på plats hos er.

Föreläsare