Hat och hot mot journalister – låt oss prata om det!

Hem/Nyheter/Hat och hot mot journalister – låt oss prata om det!

Hat och hot. Är det något vi bara måste leva med?

När vi utsätts för hot vet vi hur vi ska göra. Gå till chefen. Polisanmäl. Men hur ska vi hantera det ständigt malande hatet som många journalister tvingas leva med? Låt oss prata om det!

Annika Hamrud har över 35 års erfarenhet som journalister och har utsatts för hot och hat på alla nivåer. Nu jobbar hon för Fojo med frågor om hat och hot. Hon kommer gärna till er redaktion – och det kostar ingenting!

Passet är på två timmar. Den första timmen berättar Annika om läget för journalister och hur man kan skydda sig mot hat och hot. Den andra timmen pratar vi om det – i grupper och alla tillsammans.

Föreläsare