Fojo välkomnar straffskärpningsparagraf

Hem/Nyheter/Fojo välkomnar straffskärpningsparagraf

Medieinstitutet Fojo är starkt engagerat i problemen med hot och hat mot journalister. Situationen är väldigt allvarlig, inte enbart för de enskilda journalister som drabbas, utan också för att hatet och hoten påverkar demokratin negativt. Detta syns tydligt i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex för 2022. Sverige återfinns på tredje plats efter Norge och Danmark. Men Sverige har för indikatorn säkerhet sjunkit till plats 32. Samtidigt får vi ständigt rapporter om att journalister censurerar sig själva för att undvika hat.

Därför välkomnar vi den lagrådsremiss som lagts fram av regeringen. Förslaget bygger på en utredning som tillsattes av den förra regeringen och det fanns en bred enighet bland remissinstanserna om en straffskärpningsparagraf för brott riktade mot journalister.

Vi håller med om att en särskild straffskärpningsgrund skulle ge en tydlig och betydelsefull signal om att samhället ser allvarligt på brottslighet som hotar åsiktsbildningen och demokratin. En särskild straffskärpningsgrund kan även bidra till att motverka brott mot journalister, även om dess egentliga betydelse är att säkerställa att det utmätta straffet är proportionellt i förhållande till brottets allvar.

Den 1 januari 2020 infördes en särskild straffskärpningsgrund för brott som begås mot förtroendevalda. Som skäl angavs bl.a. att sådana brott är särskilt allvarliga eftersom ett angrepp mot en förtroendevald på grund av förtroendeuppdraget inte bara är ett angrepp mot den förtroendevalde som person utan även mot det demokratiska systemet. Fojo välkomnar att regeringen valt en motsvarande lösning för att stärka skyddet för den som bedriver journalistik.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2023.

2023-03-10

Kersti Forsberg
Verksamhetschef

Annika Hamrud
Projektledare hot och hat