Fojo söker chef för internationella verksamheten

På måndag 21 augusti är sista ansökningsdagen för dig som är intresserad av jobbet att leda och utveckla Fojos internationella verksamhet.
Medier är satta under hård press både i Sverige och internationellt. Att arbeta för att försvara yttrandefrihet och att stödja fria, oberoende, professionella medier är därför viktigare än någonsin och rollen innebär ett ständigt förändringsarbete för att möta nya krav på journalister och journalistik. Här kan du läsa mer, och ansöka, om jobbet.

Mats Amnell

81 ärenden hittills i år för Offentlighetsjouren

En journalist vill se ett avtal som reglerar villkoren för en utköpt kommunal tjänsteman. Kommunen nekar med hänvisning till personalsekretess. Journalisten får hjälp av Offentlighetsjouren (OJ) att överklaga. Kammarrätten underkänner senare kommunens argument och tvingar den att lämna ut avtalet.

Det är ett av de 16 fall där journalister hittills i år fått hjälp av OJ att överklaga avslagsbeslut om att få ta del av allmänna handlingar. I fyra fall har kammarrätten hittils i år upphävt myndigheters beslut. I ytterligare åtta fall har myndigheterna ändrat sitt tidigare beslut när överklagandet kommit in. I fyra fall har kammarrätten gett myndigheter rätt. Totalt har OJ hittills i år hjälpt till med 81 ärenden. Här är några fler exempel på ärenden:

Per Hultengård och Daniel Nordström.
Cecilia Wikström, Per Hultengård och Daniel Nordström.

Offentlighetslagstiftningen äldst i världen - men inte bäst

Den svenska offentlighetslagstiftningen är äldst i världen. Men den är inte bäst.
Medieinstitutet Fojo har låtit The Centre for Law and Democracy jämföra hur olika länders offentlighetslagstiftningar står sig mot varandra. Resultatet är att Sverige hamnar en bra bit ner på listan.
- Vi lever väldigt mycket på myten om den svenska öppenheten men vi är absolut inte bäst, säger Cecilia Wikström, EU-parlamentariker för liberalerna, som deltog i Fojos seminarium "Svensk offentlighet – bäst i världen?" i Almedalen.

Sweden. Analysis. 2017-06-19

Läs analysen av svensk offentlighetslagstiftning

Kan Sverige bli världens öppnaste land? Medieinstitutet Fojo har låtit jämföra hur olika länders offentlighetslagstiftningar står sig mot varandra och Sverige hamnar då en bra bit ner på listan. Strax före och efter ligger länder som Peru, Bulgarien och Uruguay. Vad krävs för att klättra? Hur behöver lagstiftningen moderniseras? Läs hela rapporten här
Rankingen är gjord av The Centre for Law and Democracy, en ideell organisation för mänskliga rättigheter som arbetar internationellt med juridisk experthjälp om grundläggande demokratiska rättigheter.

UNHCR_Global_Trends_2016

Online-kursen "Så bevakar du flyktingar" uppdaterad med ny statistik

Rapporterar du om flyktingfrågor? Då kan du ha hjälp av online-kursen Så bevakar du flyktingar. Här kan du få vägledning kring de grundläggande frågor som du ställs inför som journalist.

Nu har vi uppdaterat den med senaste statistiken och de förändringar i regelverk och lagstiftning som gjorts eller som diskuteras i Sverige och internationellt.
Här försöker vi också reda ut den ibland krånglig internationella juridik och beslutsprocesser inom EU som styr. 

Fojo får regeringsuppdrag ta fram råd och stöd för journalister som drabbas av hat och hot

alicebahkuhnke 2Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet Fojo har fått regeringens uppdrag att identifiera, utveckla och genomföra insatser riktade till journalister och redaktioner i för att kunna förebygga och hantera utsatthet för hot och hat.
I uppdraget ingår att bygga upp en digital kunskapsbank, genomföra seminarier för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt utforma och handha en tjänst som erbjuder anpassat råd och stöd till journalister och redaktioner för att förebygga och hantera hot och hat.

- Hatet och hoten mot journalister är ett angrepp på dels de enskilda individerna, men också på yttrandefriheten och demokratin. Därför satsar vi på ökat stöd till de som har blivit utsatta, men även på förebyggande kunskapsinsamling, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

  • 1
  • 2

Fojo på Twitter

Fojo på Facebook


Phone: +46 (0) 480 44 64 00 Address: Linnéuniversitetet, fojo, 391 82 Kalmar, Sweden Visiting Address: Gröndalsvägen 19, 392 36 Kalmar, Sweden Email: fojoinfo@lnu.se