Kerstiheader svart
         Mejla: kersti.forsberg@lnu.se                  Twitter: @ForsbergKersti

Är det från makten som granskas som anklagelser om falska nyheter kommer?

I förra veckan skrev Anders Ingvarsson, ansvarig utgivare för Hela Hälsingland på sin blogg om vad som kan hända när de som lokal nyhetsförmedlare gör sitt jobb. Redaktionen har granskat organisationen Centrum för alla i Söderhamn, en privat organisation som opererar som experter inom en rad områden, allt från integration och social utsatthet till HBTQ-frågor. Verksamheten är privat, men delvis skattefinansierad via bidrag.
Genom åren har Hela Hälsingland skrivit massor av positiva artiklar, men den här gången var det kritik som kom fram. Och då händer det också saker i relationen mellan organisationen och redaktionen. Anders Ingvarsson:

Ska Fojo utbilda även ägare till kloka publicister?

Mediebranschen i allmänhet och tidningsbranschen i synnerhet går igenom stålbad. Vad händer med kvalitén på journalistiken när högsta chefen tvingas lägga sin tid på affärsmodeller och organisationsstrukturer i stället för de journalistiska och yrkesetiska frågorna? Har cheferna (som Kulturnytt påstod för någon vecka sedan) gått från att vara upphöjda publicister till att inneha en roll som ”tröttkörd, ständigt uppkopplad projektledare”?

Kan vi inte enas om att detta inte är en ”kärringfråga”

I rummet sitter ungefär 100 personer. 11 stycken i publiken är män.
Vi sitter där för att lyssna på en paneldebatt om hat och hot mot kvinnor online.
Hur är det möjligt att detta ämne fortfarande ses som en kvinnofråga?

Stockholm Internet Forum (SIF) samlade i förra veckan ungefär 500 deltagare från 90 länder. Mängder av intressanta seminarier och debatter, en högljudd publik som la sig i och krävde svar när paneldeltagarna inte var tillräckligt tydliga, och infallsvinklar från jordens alla hörn.
Men i samma stund det skulle handla om ”Gender based violence online” försvann representanterna från det ena könet ut ur rummet.

Det obekväma, andra perspektivet

När hela världen skriver samma historia. När alla springer på samma boll. Vad händer då med den enskilda journalisten som vill ställa frågan åt andra hållet? Som vill ifrågasätta agendan och som undrar om det finns ett perspektiv tvärtom?
På vår konferens Journalism in a world of terrorism i Kalmar förra veckan träffade jag den begåvade radiojournalisten Sally Herships från public service-radiostationen Marketplace i New York. De har 14 miljoner lyssnare varje vecka och gör, precis som alla andra, analyser av vilka ämnen publiken är intresserade av och hur de ska rapportera för att få flest lyssnare.

Fojo på Twitter

Fojo på Facebook


Phone: +46 (0) 480 44 64 00 Address: Linnéuniversitetet, fojo, 391 82 Kalmar, Sweden Visiting Address: Gröndalsvägen 19, 392 36 Kalmar, Sweden Email: fojoinfo@lnu.se