Två år gammal svensk nyhet återbrukad i Danmark

Hem/Inlägg/Två år gammal svensk nyhet återbrukad i Danmark

En två år gammal svensk publicering om korv med piller i ute i naturen har delats flera tusen gånger på sociala medier i Danmark. Det här berättar danska Tjeckdet. Det är nyheder24 som skrev att det hade lagts ut korv med piller i ute i naturen i syfte att förgifta hundar. Men tillhörande bilder och en större del av texten var densamma som i en svensk publicering 2018. Tjeckdet kategoriserar publiceringen som missvisande då det varken framgår att det handlar om Sverige eller att händelsen ligger långt bak i tiden.

LÄNK >