Line-by-line: Så faktakollar du dig själv före publicering

Hem/Inlägg/Line-by-line: Så faktakollar du dig själv före publicering

SVT:s Uppdrag gransknings system för faktakontroll, ”line by line”, används av grävande journalister både i Sverige och utomlands. Metoden ska kvalitetssäkra publiceringen och minimera risken för fel och den går att använda även på det som inte är stora granskningar.

Spara allt material från ditt arbete redan från början – dokument, statistik, intervjuer, mejl, skärmdumpar och så vidare. Be någon att agera djävulens advokat genom att försöka hitta luckor och starkt ifrågasätta ditt arbete redan i tidigt skede.


Diskutera under hela processen urval av fakta och omständigheter som talar emot din hypotes. Kontakta den som är ansvarig för missförhållandet så tidigt som möjligt. Det kan finnas relevanta förklaringar som du inte känner till.


Gå igenom ditt färdiga manus rad för rad och markera ALLT som är fakta och det som du som reporter påstår. Gå igenom det markerade tillsammans med någon som inte nöjer sig med att du ”vet” att fakta stämmer utan som vill se underlag, kontrollräkna själv och så vidare. Kom ihåg att detta gäller alla fakta – namn, platser, statistik, siffror, citat, miljöbeskrivningar och så vidare.


Markera ALLT som är kritik i ditt manus. Kontrollera sedan att denna kritik har fått bemötas på varje punkt – återigen gärna tillsammans med någon annan. Fråga dig också om det är rätt person som bemöter kritiken. Och får den som bemöter ge sina bästa argument? Var generös med att återge relevanta förmildrande omständigheter. Här är det också viktigt att dubbelkolla att alla citat är korrekta.


Kom ihåg helhetsbilden! Är det något som är ryckt ur sitt sammanhang? Förekommer antydningar och insinuationer från reportens håll? Finns det något som inte är relevant? Saknas något som är relevant?