En introduktion till geodataanalys i QGIS, del 2

Hem/Inlägg/En introduktion till geodataanalys i QGIS, del 2

I förra delen av den här geodataintroduktionen importerade vi punkter (förskolor) och ytor (tätorter), samt räknade vi förskolor per tätort. Vi såg också att all vektordata (både punkter och ytor) kunde innehålla metadata, som till exempel huvudman och besöksadress (för en förskola) eller tätortskod och yta (för en tätort), och att vi kunde sortera och filtrera på den datan.

Som avslutning övning fick du försöka ta reda på vilken som är landets största tätort utan en förskola, genom att i attributverktyget filtrera ut tätorterna utan förskola, och sortera på befolkning. I den här delen ska vi introducera ett av flera sätt att mäta avstånd i QGIS, men allra först ska vi se om vi behöver förfina vår metod för att hitta förskolelösa tätorter en smula!

Geodata 2 – Var är det längst till närmaste förskola?

Ladda ner pdf