Det påhittade sexkortet

Hem/Inlägg/Det påhittade sexkortet

Den 26 januari 2018 publicerade Snopes, en amerikansk fact-checkingorganisation, en faktakoll av ett påstående om Sverige som spridits i högerextremistiska grupper på sociala medier. Påståendet gick ut på att det i Sverige skulle krävas ett slags skriftligt intyg i form av ett ”sex consent card” mellan parter innan de har sex, detta för att undvika anklagelser för våldtäkt om det blev aktuellt. Snopes kontroll av påståendet visar att något sådant kort inte är aktuellt i Sverige, utan att det handlar om en ren felaktighet som grundas i den nya samtyckeslagen som antogs 2018. Snopes redogör även en del för hur påståendet har spridits internationellt.

LÄNK >