En liten tråkig skrift om viktiga saker

En liten tråkig skrift om viktiga saker

Lagar, konventioner, resolutioner och etiska regler runt journalistiken, sammanställd av Nina Hjelmgren. Vill du ha enstaka exemplar, ladda ner här.