Feedback i praktiken

Feedback i praktiken

Författare: Marie Kronmarker. Om metoder och verktyg som kan tillämpas på en redaktion – och av andra som har ord och berättande som syssla. I samarbete med förlaget Morfem.