• Två internationella projektsamordnare

    Medieinstitutet Fojo stärker fri, oberoende professionell journalistik i Sverige och globalt. Som en del av svenskt demokratibistånd arbetar Fojo i internationella utvecklingssamarbeten i bland a...

    17 December, 2018