DEMOKRATIJOURENS MALLAR

Här samlar vi mallar som du kan använda på din arbetsplats. Det är dels en handlingsplan som är framtagen för att användas vid hot, trakasserier eller annan allvarlig händelse med koppling till arbetsplatsen och enskilda medarbetare, och dels en en policy angående hat, hot och trakasserier.

Det finns även en mall för dokumentation vid händelse av telefonhot. Skriv ut och sprid på redaktionen.

Nyheter från Demokratijouren