Frank La Rue

UNESCO´s Frank la Rue: The first thing is to guarantee the safety of journalists

At the seminar, UNESCO´s Assistant Director-General of Communication and Information Frank la Rue talked about that the first thing is to guarantee the safety of journalists.

 

More about Frank La Rue

Frank La Rue is Assistant Director-General of Communication and Information at UNESCO. Previously, he was the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression at the UN Office of the High Commissioner of Human Rights. Mr. La Rue is also co-founder of ‘the Center for Legal Action for Human Rights’ (CALDH) and has been involved in the promotion of human rights for over 25 years. He is widely respected as one of the world’s foremost human rights advocates, with particular expertise in political analysis, democratic development and conflict management, negotiation and resolution. A lawyer by training, Mr La Rue has previously worked as a a journalist and acted as a judicial advisor to the government in his native Guatemala.


Frank La Rue är UNESCOs biträdande generaldirektör för kommunikation och information. Han var tidigare FN:s särskilde rapportör för åsikts- och yttrandefrihet. Frank La Rue är också en av grundarna av Center för Rättslig Aktion för Mänskliga Rättigheter (CALDH) och har varit engagerad i främjandet av mänskliga rättigheter i över 25 år. Han är allmänt sedd som en av världens främsta förespråkare för mänskliga rättigheter med särskild kompetens inom politisk analys, demokratisk utveckling och freds- och konfliktförhandling. Frank La Rue är utbildad jurist och har arbetat bland annat som journalist och som juridisk regeringsrådgivare i sitt hemland Guatemala.