Barkha Dutt

Barkha Dutt

Barkha Dutt is one of India's top journalists and TV anchors. She works at the television channel NDTV based in New Delhi and is the host of the award-winning talk show ‘We the People’ and the program ‘The buck stops here’. She has received more than 40 prizes for her work , both national and international. Her name became known to the public in 1999 when she reported from the front lines of the Kargil war. Dutt has reported from numerous conflicts and on virtually every domestic situation of importance in India.


Barkha Dutt är en av Indiens främsta journalister och tv-ankare. Hon arbetar på tv-kanalen NDTV i New Dehli där hon är programledare för den prisbelönta talkshowen ”We the People” och programmet ”The Buck stops here”. Hon har fått fler än 40 olika priser för sitt arbete, både nationella och internationella. Hon blev känd för allmänheten när hon 1999 rapporterade från frontlinjen i Kargilkriget. Hon har sedan dess rapporterat från ett flertal konflikter och i princip om varje betydelsefull nationell nyhet i Indien.