Demokratijouren

Hem/Nyheter/Demokratijouren

Förebyggande råd och stöd till journalister som drabbas av hat och hot under arbetet i Sverige

Förebyggande råd

Sveriges arbetsmiljölagstiftning kräver att alla företag med minst en anställd ska ha rutiner för hur man ska hantera ett hot mot en anställd, det ingår i ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Oavsett om du är frilans, anställd eller chef: här finns information om hur du kan skapa rutiner för att vara beredd när hotet kommer. Det finns också råd om vad du kan göra i förebyggande syfte för att skydda dig mot hat och hot, och hur du kan agera när du blir utsatt.

Bedöm risker. I dokumentet för riskanalys kan du börja öva på riskbedömning i allmänhet, vid arbete på fältet samt före, under och efter publicering.

Är du frilans? Gör dig mer beredd med en checklista där du prickar av dina förberedelser och en särskild handlingsplan som du kan luta dig mot när du inte är knuten till en redaktion eller har en tydlig uppdragsgivare.

Frågor? Kontakta oss på bjallran.fojo@lnu.se