Fojo Media Institute - hat och hot

"Så måste vi agera mot hat och hot mot journalister"

Cilla Benkö, vd på Sveriges Radio, och Jeanette Gustafsdotter, vd på Tidningsutgivarna, säger så här om hur vi behöver agera för att bemöta våld och trakasserier och stödja de journalister som utsätts för hat och hot:

Anita Sarkeesian

Anita Sarkeesian

Anita Sarkeesian is a Canadian-American feminist, media and video game critic as well as blogger. She is the creator of the video blog and organization “Feminist Frequency” and has faced widespread harassment having critically examined female stereotypes in video games, including in her video series ‘Tropes vs. Women in Video Games’. The harassment, which included threats of rape and murder, attracted much media attention. Sarkeesian was the keynote speaker at the conference ‘Gender equality in game development’, held in Stockholm in 2013.


Anita Sarkeesian är en kanadensisk-amerikansk feminist, media- och spelkritiker och bloggare. Hon har skapat videobloggen och organisationen Feminist Frequency. Hon har fått utstå omfattande trakasserier efter att hon kritiskt granskat kvinnliga stereotyper i TV-spel, bland annat i sin serie ”Tropes vs Women in video games”. Trakasserierna, som bland annat innehöll hot om våldtäkt och mord, väckte stor uppmärksamhet 2012. Sarkeesian var huvudtalare på spelkonferensen ”Jämställdhet i spelutveckling” som hölls i Stockholm 2013.

Anita Sarkeesian has been harassed every day for more than four years

Anita Sarkeesian is a Canadian-American feminist, media and video game critic as well as blogger. She is the creator of the video blog and organization “Feminist Frequency” and has faced widespread harassment having critically examined female stereotypes in video games, including in her video series ‘Tropes vs. Women in Video Games’. The harassment, which included threats of rape and murder, attracted much media attention.
Sarkeesian was the keynote speaker at the conference ‘Gender equality in game development’, held in Stockholm in 2013.

Anna Gullberg

Anna Gullberg

Editor-in-chief and Publisher for Gefle Dagblad and publisher for My Gävle. Board Member of the Swedish Publisher Association, the Liberal News Bureau and the Swedish Journalist Fund. Previously Director and Publisher at Swedish Public Service Radio Dalarna. Anna Gullberg was threatened to life this spring after the Gefle Dagblad had published a series of articles of the mosque in Gävle and its connections to radical Islamism.


Chefredaktör och ansvarig utgivare för Gefle Dagblad och publisher för Mitt Gävle. Styrelseledamot i branschorganisationen Utgivarna, Liberala Nyhetsbyrån, Journalistfonden för Vidareutbildning och Sven Löhman-fonden. Tidigare kanalchef och ansvarig utgivare för Sveriges Radio Dalarna. Anna Gullberg blev utsatt för ett mordhot våren 2016 i samband med att Gefle Dagblad i en serie artiklar granskat ledningen för Gävles moské och dess kopplingar till radikal islamism.

Anna Gullberg: The price when hatred also affects people around her

Anna Gullberg, editor-in-chief and publisher for Gefle Dagblad and publisher for My Gävle. Board Member of the Swedish Publisher Association, the Liberal News Bureau and the Swedish Journalist Fund. Previously Director and Publisher at Swedish Public Service Radio Dalarna.
Anna Gullberg was threatened to life this spring after the Gefle Dagblad had published a series of articles of the mosque in Gävle and its connections to radical Islamism.

Baria Alamuddin

Baria Alamuddin

Baria Alamuddin is foreign editor of Al Hayat newspaper and the editor of Media Services Syndicate. She is an award-winning journalist and has interviewed numerous heads of state including King Hamad Bin Issa Alkhalifa, President Hosni Moubarak, King Hussain of Jordan, Prime Minister Tony Blair, President Bill Clinton, Prime Minister Margaret Thatcher and President Fidel Castro. She has been the President of the International Arab Charity (IAC) since 2004 and is a member of the advisory board of the Tallberg Forum in Sweden, and the British Lebanese association in the UK. She was a news anchor for Lebanese television and makes numerous appearances as an analyst on Middle Eastern affairs on CNN International and American Edition, BBC, Sky News, ITN, CNBC, Al Arabia, Al Jazeera, Abu Dhabi Television, LBC and other TV channels. She was also the in-house analyst for CNN during the 2003 Iraq war. Alamuddin is a frequent speaker in International conferences on democracy, security, defense and terrorism.


Baria Alamuddin är utrikesredaktör för den arabiska tidningen Al Hayat och redaktör för Media Services Syndicate. Hon är en prisbelönt journalist med många intervjuer med statschefer på sitt CV, bland annat kung Hamad Bin Issa Alkhalifa, president Hosni Moubarak, Jordaniens tidigare kung Hussein, Tony Blair, Bill Clinton, Margaret Thatcher och Fidel Castro. Hon har varit ordförande för International Arab Charity (IAC) sedan 2004 och är rådgivare för Tällberg Forum i Sverige, samt för Brittish Lebanese Association i Storbritannien. Hon var nyhetsankare för libanesisk tv och är ofta inbjuden som analytiker i Mellanösternfrågor på CNN, BBC, Sky News, ITN, CNBC, Al Arabien, Al Jazeera, Abu Dhabi TV, LBC och andra tv-kanaler. Hon var CNNs interna analytiker under kriget i Irak 2003. Alamuddin är också en ofta förekommande talare på internationella konferenser om demokrati, säkerhet, försvar och terrorism.

Baria Alamuddin: People has to understand the value of journalism

Baria Alamuddin was the moderator of the seminar.
She is foreign editor of Al Hayat newspaper and the editor of Media Services Syndicate. She is an award-winning journalist and has interviewed numerous heads of state. She has been the President of the International Arab Charity (IAC) since 2004 and is a member of the advisory board of the Tallberg Forum in Sweden, and the British Lebanese association in the UK.
She was a news anchor for Lebanese television and makes numerous appearances as an analyst on Middle Eastern affairs on CNN International and American Edition, BBC, Sky News, ITN, CNBC, Al Arabia, Al Jazeera, Abu Dhabi Television, LBC and other TV channels. She was also the in-house analyst for CNN during the 2003 Iraq war. Alamuddin is a frequent speaker in International conferences on democracy, security, defense and terrorism.

Barkha Dutt

Barkha Dutt

Barkha Dutt is one of India's top journalists and TV anchors. She works at the television channel NDTV based in New Delhi and is the host of the award-winning talk show ‘We the People’ and the program ‘The buck stops here’. She has received more than 40 prizes for her work , both national and international. Her name became known to the public in 1999 when she reported from the front lines of the Kargil war. Dutt has reported from numerous conflicts and on virtually every domestic situation of importance in India.


Barkha Dutt är en av Indiens främsta journalister och tv-ankare. Hon arbetar på tv-kanalen NDTV i New Dehli där hon är programledare för den prisbelönta talkshowen ”We the People” och programmet ”The Buck stops here”. Hon har fått fler än 40 olika priser för sitt arbete, både nationella och internationella. Hon blev känd för allmänheten när hon 1999 rapporterade från frontlinjen i Kargilkriget. Hon har sedan dess rapporterat från ett flertal konflikter och i princip om varje betydelsefull nationell nyhet i Indien.

Bilder från seminariedagen 2 december

Gruppbild semiarietMånga ohyggligt starka berättelser och vittnesmål om hat, hot och trakasserier från de deltagande kvinnliga journalisterna.
Semnariet visade på den kraft som finns i journalistiken och dess betydelse för demokratin.

Efteråt samlades deltagarna på scenen.

Läs mer om seminariet och om 2 decemberdeklarationen här.

Defying Hate and Threats against Women Journalists

Pressmeddelande 21 november 2016

Den 2 december kommer tio framstående kvinnliga journalister och skribenter till Stockholm. Det är Utrikesdepartementet, Medieinstitutet Fojo, Svenska Institutet och Svenska Unescorådet som bjuder in. Vi vill inte bara uppmärksamma 250-årsdagen av världens äldsta tryckfrihetsförordning utan också lyfta fram de journalister och författare världen över som inte låter sig tystas.

Läs hela pressmeddelandet här. Det kan du även ladda ner.
Läs en presentation av deltagarna här. Den kan du även ladda ner.

Läs mer om hela evenemanget här.

Dunja Mijatović

Dunja Mijatović

Dunja Mijatović of Bosnia and Herzegovina was appointed the Representative on Freedom of the Media for the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) in March 2010. Mijatović, one of the founders of the Communications Regulatory Agency of Bosnia and Herzegovina, was elected Chair of the European Platform of Regulatory Agencies in 2007. She also chaired the Council of Europe’s Group of Specialists on Freedom of Expression and Information in times of crisis. Mijatović is an expert in human rights, communications and media strategy and regulatory and media policy. She has extensive knowledge of institution-building in transitional states and many years of experience in issues related to journalists’ safety and new media, including digitalization, convergence and the Internet.


Dunja Mijatović blev utsedd till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europas (OSSE) mediefrihetsrepresentant 2010. Hon är an av grundarna av Communications Regulatory Agency i Bosnien och Hercegovina och var tidigare ordförande för Europarådets grupp av specialister på yttrandefrihet och information i kristider. Mijatović är expert på mänskliga rättigheter och kommunikations- och mediestrategi. Hon har stor kunskap om institutionsuppbyggnad i övergångsstater och mångårig erfarenhet av frågor som rör journalisters säkerhet i nya digitala miljöer.

Fatuma Noor

Fatuma Noor

Fatuma Noor is a Somali journalist and communications advisor, who first won recognition when producing an investigative three-part series on 'Al-Shabaab, the Somali terror organisation. She travelled with Al-Shabaab recruits, who hade chosen to leave their comfortable lives in the US, Canada and Sweden to become jihad fighters. The journey landed her in serious jeopardy. As a result, she was awarded the top prize at CNN MultiChoice African Journalist Awards.


Fatuma Noor är en somalisk journalist och kommunikatör, som fick stor uppmärksamhet i samband med en reportageserie om den somaliska terrororganisationen Al Shaabab. Hon reste tillsammans med Al-Shabaab-rekryter som valt att lämna bekvämligheterna i USA, Kanada och Sverige för att bli jihad-krigare. För detta och andra enastående reportage har hon fått flera utmärkelser och priser, bland annat CNNs främsta utmärkelse för afrikanska journalister.

Fojo-rapport om hot och hat mot kvinnliga journalister

Rapporten Fojo Media Institute’s Special Report focusing on Threats and On-­line Hate against Women Journalists and Gender Equality sammanfattar erfarenheter från aktörer inom den svenska mediasektorn specifikt relaterade till hat och hot mot kvinnliga journalister i Sverige. Den sammanfattar även Fojo Media institutets verksamhet med anknytning till hat och hot på nätet mot kvinnor journalister samt jämställdhet i Sverige, globalt, Somalia, Ryssland och Vitryssland, Rwanda, Zimbabwe och MENA-regionen.

Special Report focusing on Threats and On-­line Hate against Women Journalists and Gender Equality
1. Edström, M. (2016) ‘The trolls disappear in the light’
2. The 2 December Declaration
3. Concept Note on a proposed Swedish based International Centre to Manage Online Hate and Threats against Women Journalists
4. ‘Women at the frontline of Zimbabwe Journalism - Challenges of staying the course’
5. The Alexandria Declaration

Frank La Rue

Frank La Rue

Frank La Rue is Assistant Director-General of Communication and Information at UNESCO. Previously, he was the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression at the UN Office of the High Commissioner of Human Rights. Mr. La Rue is also co-founder of ‘the Center for Legal Action for Human Rights’ (CALDH) and has been involved in the promotion of human rights for over 25 years. He is widely respected as one of the world’s foremost human rights advocates, with particular expertise in political analysis, democratic development and conflict management, negotiation and resolution. A lawyer by training, Mr La Rue has previously worked as a a journalist and acted as a judicial advisor to the government in his native Guatemala.


Frank La Rue är UNESCOs biträdande generaldirektör för kommunikation och information. Han var tidigare FN:s särskilde rapportör för åsikts- och yttrandefrihet. Frank La Rue är också en av grundarna av Center för Rättslig Aktion för Mänskliga Rättigheter (CALDH) och har varit engagerad i främjandet av mänskliga rättigheter i över 25 år. Han är allmänt sedd som en av världens främsta förespråkare för mänskliga rättigheter med särskild kompetens inom politisk analys, demokratisk utveckling och freds- och konfliktförhandling. Frank La Rue är utbildad jurist och har arbetat bland annat som journalist och som juridisk regeringsrådgivare i sitt hemland Guatemala.

Galina Timochenko

Galina Timochenko

Russian born journalist and executive editor of news site Meduza, Galina Timochenko has taken up the fight against the Kremlin controlled media. She was the long-time chief editor of the hugely influential online newspaper Lenta.ru but was let go in 2014 together with half the staff in what is widely acknowledged as an attempt to censor free media. 74 members of the staff left in protest. Together with 20 journalists from the former staff, she started the exile news site Meduza for which she is currently executive editor. Meduza is based in Riga as a consequence of the situation with direct and indirect Russian censorship. Timochenko was nominated for the European Press Prize for her courageous work.


Galina Timochenko är den ryskfödda exilredaktör som tagit upp kampen mot de allt mer Kremlkontrollerade ryska medierna. Hon var länge chefredaktör för den mycket inflytelserika nättidningen Lenta.ru men blev 2014 uppsagd tillsammans med halva personalen i en aktion som är allmänt sedd som ett försök att censurera fria medier. 74 medlemmar av personalen lämnade i protest tillsammans med henne. Tillsammans med tjugo av dessa journalister började hon i exil i Lettland bygga upp nättidningen Meduza, där hon idag arbetar som chefredaktör. Meduza har sitt säte i Riga som en följd av situationen med direkt och indirekt rysk censur. Timochenko nominerades för det Europeiska presspriset för sitt arbete.

Galina Timochenko - how she became target for ex-collegues in Russia

Galina Timochenko is a Russian born journalist and executive editor of the news site Meduza. She has taken up the fight against the Kremlin controlled media. She was the long-time chief editor of the hugely influential online newspaper Lenta.ru but was let go in 2014 together with half the staff in what is widely acknowledged as an attempt to censor free media. 74 members of the staff left in protest. Together with 20 journalists from the former staff, she started the exile news site Meduza for which she is currently executive editor. Meduza is based in Riga as a consequence of the situation with direct and indirect Russian censorship.
Timochenko was nominated for the European Press Prize for her courageous work.

Phone: +46 (0) 480 44 64 00 Address: Linnéuniversitetet, fojo, 391 82 Kalmar, Sweden Visiting Address: Gröndalsvägen 19, 392 36 Kalmar, Sweden Email: fojoinfo@lnu.se