Fojo Media Institute - hat och hot

"Så måste vi agera mot hat och hot mot journalister"

Cilla Benkö, vd på Sveriges Radio, och Jeanette Gustafsdotter, vd på Tidningsutgivarna, säger så här om hur vi behöver agera för att bemöta våld och trakasserier och stödja de journalister som utsätts för hat och hot:

Anita Sarkeesian

Anita Sarkeesian

Anita Sarkeesian is a Canadian-American feminist, media and video game critic as well as blogger. She is the creator of the video blog and organization “Feminist Frequency” and has faced widespread harassment having critically examined female stereotypes in video games, including in her video series ‘Tropes vs. Women in Video Games’. The harassment, which included threats of rape and murder, attracted much media attention. Sarkeesian was the keynote speaker at the conference ‘Gender equality in game development’, held in Stockholm in 2013.


Anita Sarkeesian är en kanadensisk-amerikansk feminist, media- och spelkritiker och bloggare. Hon har skapat videobloggen och organisationen Feminist Frequency. Hon har fått utstå omfattande trakasserier efter att hon kritiskt granskat kvinnliga stereotyper i TV-spel, bland annat i sin serie ”Tropes vs Women in video games”. Trakasserierna, som bland annat innehöll hot om våldtäkt och mord, väckte stor uppmärksamhet 2012. Sarkeesian var huvudtalare på spelkonferensen ”Jämställdhet i spelutveckling” som hölls i Stockholm 2013.

Anita Sarkeesian has been harassed every day for more than four years

Anita Sarkeesian is a Canadian-American feminist, media and video game critic as well as blogger. She is the creator of the video blog and organization “Feminist Frequency” and has faced widespread harassment having critically examined female stereotypes in video games, including in her video series ‘Tropes vs. Women in Video Games’. The harassment, which included threats of rape and murder, attracted much media attention.
Sarkeesian was the keynote speaker at the conference ‘Gender equality in game development’, held in Stockholm in 2013.

Anna Gullberg

Anna Gullberg

Editor-in-chief and Publisher for Gefle Dagblad and publisher for My Gävle. Board Member of the Swedish Publisher Association, the Liberal News Bureau and the Swedish Journalist Fund. Previously Director and Publisher at Swedish Public Service Radio Dalarna. Anna Gullberg was threatened to life this spring after the Gefle Dagblad had published a series of articles of the mosque in Gävle and its connections to radical Islamism.


Chefredaktör och ansvarig utgivare för Gefle Dagblad och publisher för Mitt Gävle. Styrelseledamot i branschorganisationen Utgivarna, Liberala Nyhetsbyrån, Journalistfonden för Vidareutbildning och Sven Löhman-fonden. Tidigare kanalchef och ansvarig utgivare för Sveriges Radio Dalarna. Anna Gullberg blev utsatt för ett mordhot våren 2016 i samband med att Gefle Dagblad i en serie artiklar granskat ledningen för Gävles moské och dess kopplingar till radikal islamism.

Anna Gullberg: The price when hatred also affects people around her

Anna Gullberg, editor-in-chief and publisher for Gefle Dagblad and publisher for My Gävle. Board Member of the Swedish Publisher Association, the Liberal News Bureau and the Swedish Journalist Fund. Previously Director and Publisher at Swedish Public Service Radio Dalarna.
Anna Gullberg was threatened to life this spring after the Gefle Dagblad had published a series of articles of the mosque in Gävle and its connections to radical Islamism.

Baria Alamuddin

Baria Alamuddin

Baria Alamuddin is foreign editor of Al Hayat newspaper and the editor of Media Services Syndicate. She is an award-winning journalist and has interviewed numerous heads of state including King Hamad Bin Issa Alkhalifa, President Hosni Moubarak, King Hussain of Jordan, Prime Minister Tony Blair, President Bill Clinton, Prime Minister Margaret Thatcher and President Fidel Castro. She has been the President of the International Arab Charity (IAC) since 2004 and is a member of the advisory board of the Tallberg Forum in Sweden, and the British Lebanese association in the UK. She was a news anchor for Lebanese television and makes numerous appearances as an analyst on Middle Eastern affairs on CNN International and American Edition, BBC, Sky News, ITN, CNBC, Al Arabia, Al Jazeera, Abu Dhabi Television, LBC and other TV channels. She was also the in-house analyst for CNN during the 2003 Iraq war. Alamuddin is a frequent speaker in International conferences on democracy, security, defense and terrorism.


Baria Alamuddin är utrikesredaktör för den arabiska tidningen Al Hayat och redaktör för Media Services Syndicate. Hon är en prisbelönt journalist med många intervjuer med statschefer på sitt CV, bland annat kung Hamad Bin Issa Alkhalifa, president Hosni Moubarak, Jordaniens tidigare kung Hussein, Tony Blair, Bill Clinton, Margaret Thatcher och Fidel Castro. Hon har varit ordförande för International Arab Charity (IAC) sedan 2004 och är rådgivare för Tällberg Forum i Sverige, samt för Brittish Lebanese Association i Storbritannien. Hon var nyhetsankare för libanesisk tv och är ofta inbjuden som analytiker i Mellanösternfrågor på CNN, BBC, Sky News, ITN, CNBC, Al Arabien, Al Jazeera, Abu Dhabi TV, LBC och andra tv-kanaler. Hon var CNNs interna analytiker under kriget i Irak 2003. Alamuddin är också en ofta förekommande talare på internationella konferenser om demokrati, säkerhet, försvar och terrorism.

Baria Alamuddin: People has to understand the value of journalism

Baria Alamuddin was the moderator of the seminar.
She is foreign editor of Al Hayat newspaper and the editor of Media Services Syndicate. She is an award-winning journalist and has interviewed numerous heads of state. She has been the President of the International Arab Charity (IAC) since 2004 and is a member of the advisory board of the Tallberg Forum in Sweden, and the British Lebanese association in the UK.
She was a news anchor for Lebanese television and makes numerous appearances as an analyst on Middle Eastern affairs on CNN International and American Edition, BBC, Sky News, ITN, CNBC, Al Arabia, Al Jazeera, Abu Dhabi Television, LBC and other TV channels. She was also the in-house analyst for CNN during the 2003 Iraq war. Alamuddin is a frequent speaker in International conferences on democracy, security, defense and terrorism.

Barkha Dutt

Barkha Dutt

Barkha Dutt is one of India's top journalists and TV anchors. She works at the television channel NDTV based in New Delhi and is the host of the award-winning talk show ‘We the People’ and the program ‘The buck stops here’. She has received more than 40 prizes for her work , both national and international. Her name became known to the public in 1999 when she reported from the front lines of the Kargil war. Dutt has reported from numerous conflicts and on virtually every domestic situation of importance in India.


Barkha Dutt är en av Indiens främsta journalister och tv-ankare. Hon arbetar på tv-kanalen NDTV i New Dehli där hon är programledare för den prisbelönta talkshowen ”We the People” och programmet ”The Buck stops here”. Hon har fått fler än 40 olika priser för sitt arbete, både nationella och internationella. Hon blev känd för allmänheten när hon 1999 rapporterade från frontlinjen i Kargilkriget. Hon har sedan dess rapporterat från ett flertal konflikter och i princip om varje betydelsefull nationell nyhet i Indien.

Bilder från seminariedagen 2 december

Gruppbild semiarietMånga ohyggligt starka berättelser och vittnesmål om hat, hot och trakasserier från de deltagande kvinnliga journalisterna.
Semnariet visade på den kraft som finns i journalistiken och dess betydelse för demokratin.

Efteråt samlades deltagarna på scenen.

Läs mer om seminariet och om 2 decemberdeklarationen här.

Defying Hate and Threats against Women Journalists

Pressmeddelande 21 november 2016

Den 2 december kommer tio framstående kvinnliga journalister och skribenter till Stockholm. Det är Utrikesdepartementet, Medieinstitutet Fojo, Svenska Institutet och Svenska Unescorådet som bjuder in. Vi vill inte bara uppmärksamma 250-årsdagen av världens äldsta tryckfrihetsförordning utan också lyfta fram de journalister och författare världen över som inte låter sig tystas.

Läs hela pressmeddelandet här. Det kan du även ladda ner.
Läs en presentation av deltagarna här. Den kan du även ladda ner.

Läs mer om hela evenemanget här.

Dunja Mijatović

Dunja Mijatović

Dunja Mijatović of Bosnia and Herzegovina was appointed the Representative on Freedom of the Media for the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) in March 2010. Mijatović, one of the founders of the Communications Regulatory Agency of Bosnia and Herzegovina, was elected Chair of the European Platform of Regulatory Agencies in 2007. She also chaired the Council of Europe’s Group of Specialists on Freedom of Expression and Information in times of crisis. Mijatović is an expert in human rights, communications and media strategy and regulatory and media policy. She has extensive knowledge of institution-building in transitional states and many years of experience in issues related to journalists’ safety and new media, including digitalization, convergence and the Internet.


Dunja Mijatović blev utsedd till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europas (OSSE) mediefrihetsrepresentant 2010. Hon är an av grundarna av Communications Regulatory Agency i Bosnien och Hercegovina och var tidigare ordförande för Europarådets grupp av specialister på yttrandefrihet och information i kristider. Mijatović är expert på mänskliga rättigheter och kommunikations- och mediestrategi. Hon har stor kunskap om institutionsuppbyggnad i övergångsstater och mångårig erfarenhet av frågor som rör journalisters säkerhet i nya digitala miljöer.

Fatuma Noor

Fatuma Noor

Fatuma Noor is a Somali journalist and communications advisor, who first won recognition when producing an investigative three-part series on 'Al-Shabaab, the Somali terror organisation. She travelled with Al-Shabaab recruits, who hade chosen to leave their comfortable lives in the US, Canada and Sweden to become jihad fighters. The journey landed her in serious jeopardy. As a result, she was awarded the top prize at CNN MultiChoice African Journalist Awards.


Fatuma Noor är en somalisk journalist och kommunikatör, som fick stor uppmärksamhet i samband med en reportageserie om den somaliska terrororganisationen Al Shaabab. Hon reste tillsammans med Al-Shabaab-rekryter som valt att lämna bekvämligheterna i USA, Kanada och Sverige för att bli jihad-krigare. För detta och andra enastående reportage har hon fått flera utmärkelser och priser, bland annat CNNs främsta utmärkelse för afrikanska journalister.

Fojo får regeringsuppdrag ta fram råd och stöd för journalister som drabbas av hat och hot

alicebahkuhnke 2Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Foto: Kristian Pohl/RegeringskanslietFojo har fått regeringens uppdrag att identifiera, utveckla och genomföra insatser riktade till journalister och redaktioner i för att kunna förebygga och hantera utsatthet för hot och hat.
I uppdraget ingår att bygga upp en digital kunskapsbank, genomföra seminarier för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt utforma och handha en tjänst som erbjuder anpassat råd och stöd till journalister och redaktioner för att förebygga och hantera hot och hat.

- Hatet och hoten mot journalister är ett angrepp på dels de enskilda individerna, men också på yttrandefriheten och demokratin. Därför satsar vi på ökat stöd till de som har blivit utsatta, men även på förebyggande kunskapsinsamling, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Fojo och UI startar internationellt center mot hat och hot

Hot och trakasserier har blivit vardag för många kvinnliga journalister. Det som gör hatet så speciellt mot dem är att de oftast inte angrips utifrån vad de rapporterar, utan för att de är kvinnor. Som i alla fall där journalister och medier attackeras, så kan det leda till självcensur och uteblivna granskningar vilket är en fara för demokratin och som på sikt kan leda till slutna samhällen.

Medieinstitutet Fojo och Utrikespolitiska institutet har nu fått regeringens uppdrag att starta ett internationellt center som skall verka för ett fritt och öppet medieklimat. Centret ska samla kunskap kring hot och hat, hjälpa mediehus och journalister att motverka trakasserier och stötta utsatta samt finna rutiner för att analysera och hantera näthat.

Fojo-rapport om hot och hat mot kvinnliga journalister

Rapporten Fojo Media Institute’s Special Report focusing on Threats and On-­line Hate against Women Journalists and Gender Equality sammanfattar erfarenheter från aktörer inom den svenska mediasektorn specifikt relaterade till hat och hot mot kvinnliga journalister i Sverige. Den sammanfattar även Fojo Media institutets verksamhet med anknytning till hat och hot på nätet mot kvinnor journalister samt jämställdhet i Sverige, globalt, Somalia, Ryssland och Vitryssland, Rwanda, Zimbabwe och MENA-regionen.

Special Report focusing on Threats and On-­line Hate against Women Journalists and Gender Equality
1. Edström, M. (2016) ‘The trolls disappear in the light’
2. The 2 December Declaration
3. Concept Note on a proposed Swedish based International Centre to Manage Online Hate and Threats against Women Journalists
4. ‘Women at the frontline of Zimbabwe Journalism - Challenges of staying the course’
5. The Alexandria Declaration

Hanna Andersson

Fojos uppdrag mot hat och hot

En förutsättning för en fungerande demokrati är att det finns oberoende medier och journalister som fritt kan förmedla samhällsinformation, allsidiga nyheter och en samhällsgranskande journalistik. Samtidigt har samtals- och debattklimatet hårdnat och den digitala utvecklingen har underlättat att framföra och sprida propaganda, desinformation och falska nyheter, likväl som hat och hot. När journalister tystas och tystnar är det ett hot mot det demokratiska samtalet, och i förlängningen ett hot mot demokratin.

Regeringens uppdrag till Medieinstitutet Fojo består i att stärka det förebyggande arbetet mot hat och hot. Utsattheten ska minskas genom att öka kompetensen och kapaciteten gällande det hat och de hot som svensk media och journalister utsätts för.

I projektet ska det rent konkret byggas upp en kunskapsbank om hat och hot, och denna ska vara tillgänglig på Fojos hemsida. Det ska även startas en jourverksamhet dit verksamma journalister kan vända sig för att få råd och stöd. Under projektets gång ska det även anordnas seminarier där målet är att stärka de journalister som utsätts för hat och hot, samt ge dem verktyg att hantera situationen.

Projektet ingår i en större handlingsplan för att värna det demokratiska samtalet, och kommer minst att pågå till och med november 2018.

Projektledare: Hanna Andersson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Frank La Rue

Frank La Rue

Frank La Rue is Assistant Director-General of Communication and Information at UNESCO. Previously, he was the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression at the UN Office of the High Commissioner of Human Rights. Mr. La Rue is also co-founder of ‘the Center for Legal Action for Human Rights’ (CALDH) and has been involved in the promotion of human rights for over 25 years. He is widely respected as one of the world’s foremost human rights advocates, with particular expertise in political analysis, democratic development and conflict management, negotiation and resolution. A lawyer by training, Mr La Rue has previously worked as a a journalist and acted as a judicial advisor to the government in his native Guatemala.


Frank La Rue är UNESCOs biträdande generaldirektör för kommunikation och information. Han var tidigare FN:s särskilde rapportör för åsikts- och yttrandefrihet. Frank La Rue är också en av grundarna av Center för Rättslig Aktion för Mänskliga Rättigheter (CALDH) och har varit engagerad i främjandet av mänskliga rättigheter i över 25 år. Han är allmänt sedd som en av världens främsta förespråkare för mänskliga rättigheter med särskild kompetens inom politisk analys, demokratisk utveckling och freds- och konfliktförhandling. Frank La Rue är utbildad jurist och har arbetat bland annat som journalist och som juridisk regeringsrådgivare i sitt hemland Guatemala.

Phone: +46 (0) 480 44 64 00 Address: Linnéuniversitetet, fojo, 391 82 Kalmar, Sweden Visiting Address: Gröndalsvägen 19, 392 36 Kalmar, Sweden Email: fojoinfo@lnu.se