Jack Werner

Jack Werner ska kartlägga arbetet mot falska nyheter åt Fojo

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Jack Werner ska göra en kartläggning och metodutveckling av arbetet i Sverige mot falska nyheter och desinformation åt Fojo.
- Under den senaste tiden, då jag föreläst om hur journalistiken ska tackla den nya tidens utmaningar, har jag allt tydligare börjat känna att fejknyheter och desinformation är omöjligt att diskutera utan att i samma andetag prata om journalistikens systemfel, begränsningar och problem, säger Jack Werner.

Det finns goda skäl att anta att valet 2018 kommer att färgas av både svenska och utländska försök att påverka valutgången med falska nyheter och desinformation. Det svenska samhället har redan börjat rusta. Mediesektorn är av naturliga skäl i centrum och lokala medier kan ha en central roll i detta scenario.

- Vi behöver ta några steg tillbaka, titta på vad som görs och vad som skulle behöva göras - och i bästa fall vad vi måste börja göra annorlunda. Det är en utmaning. Men i vår tid kan jag knappast föreställa mig en mer spännande utmaning, säger Jack Werner.

För en effektiv granskning av falska nyheter krävs en koordinering av olika initiativ. Samordningen kan ske med aktörer som arbetar mot olika målgrupper, som journalister, tjänstemän i offentlig sektor, skolelever och skolpersonal. Exempel på aktörer som kan samordna initiativ är Svensk Lokalmedia, Utgivarna och dess medlemmar, Statens Medieråd samt organisationer ur det civila samhället. Det pågår också en internationell koordinering där Sverige skulle kunna spela en större roll.

Mot denna bakgrund ska Medieinstitutet Fojo göra en förstudie finansierad av Anderstiftelsen med syfte att undersöka förutsättningarna för att skapa ”Faktakoll 2018” – en hub som samlar olika initiativ för att bemöta spridningen av desinformation och propaganda.

– Det sker så många initiativ på det här området. Det är en fantastisk möjlighet att se hur vi kan samordna dessa, också utifrån ett internationellt perspektiv, säger Lars Tallert, projektledare och utvecklingschef på Fojo.

 Läs mer: Medievärlden om Jack Werners uppdrag

Läs pressmeddelandet här.

Fojo på Twitter

Fojo på Facebook


Phone: +46 (0) 480 44 64 00 Address: Linnéuniversitetet, fojo, 391 82 Kalmar, Sweden Visiting Address: Gröndalsvägen 19, 392 36 Kalmar, Sweden Email: fojoinfo@lnu.se