Fojo föreslår ett svenskt kunskapscenter för att hantera felaktigheter på internet

Pressmeddelande 14 november 2017

- Det räcker inte med en typ av aktiviteter för att komma till rätta med problemet med organiserade påverkanskampanjer på nätet. I studien föreslår vi flera olika angreppssätt och nu är vi ute och söker samarbeten med andra aktörer och olika finansieringsvägar för att kunna starta en Faktajour i början av nästa år, säger Fojos verksamhetschef Kersti Forsberg.

Läs och ladda ner pressmeddelandet här.

Fojo och UI startar internationellt center mot hat och hot

Pressmeddelande 20 september 2017

Medieinstitutet Fojo och Utrikespolitiska institutet har fått regeringens uppdrag att starta ett internationellt center som skall verka för ett fritt och öppet medieklimat. Centret ska samla kunskap kring hot och hat, hjälpa mediehus och journalister att motverka trakasserier och stötta utsatta samt finna rutiner för att analysera och hantera näthat.

Läs och ladda ner pressmeddelandet här.

Fojo on Twitter

Fojo on Facebook


Phone: +46 (0) 480 44 64 00 Address: Linnéuniversitetet, fojo, 391 82 Kalmar, Sweden Visiting Address: Gröndalsvägen 19, 392 36 Kalmar, Sweden Email: fojoinfo@lnu.se