81 ärenden första halvåret 2017

Hem/Nyheter/81 ärenden första halvåret 2017

En journalist vill se ett avtal som reglerar villkoren för en utköpt kommunal tjänsteman. Kommunen nekar med hänvisning till personalsekretess. Journalisten får hjälp av Offentlighetsjouren (OJ) att överklaga. Kammarrätten underkänner senare kommunens argument och tvingar den att lämna ut avtalet.

Det är ett av de 16 fall där journalister hittills i år fått hjälp av OJ att överklaga avslagsbeslut om att få ta del av allmänna handlingar. I fyra fall har kammarrätten hittils i år upphävt myndigheters beslut. I ytterligare åtta fall har myndigheterna ändrat sitt tidigare beslut när överklagandet kommit in. I fyra fall har kammarrätten gett myndigheter rätt. Totalt har OJ hittills i år hjälpt till med 81 ärenden. Här är några fler exempel på ärenden:

  • En reporter begär hos ett landstinget att få ta del av uppgifter om hur stor ersättning myndigheten betalat ut till en privat vårdcentral. Landstinget nekar med hänvisning till affärssekretess. Reportern får hjälp att överklaga. När landstinget får del av överklagandet ändras beslutet och informationen lämnas ut.
  • En reporter i Dalarna vill ta del av ett avtal där en kommun sålt mark till ett privat företag. Kommunen vägrar lämna ut avtalet och vill heller inte avslöja vem köparen är. Reportern får hjälp att överklaga till kammarrätten som tvingar kommunen att lämna ut handlingen.
  • En journalist i Västra Götaland begär att få en kopia på en årsredovisning i ett kommunalt bolag. Bolaget hävdar att handlingen är ett arbetsmaterial som ännu inte är offentligt. Journalisten får rådet att begära ett formellt avslagsbeslut som kan överklagas i domstol. Beslutet ska hänvisa till den lagparagraf det grundas på. Bolaget ändrar då uppfattning och lämnar ut årsredovisningen.
  • En reporter inom fackpress vill ta del av handlingar som framställts av en konsult på en myndighets uppdrag. ”Materialet finns hos konsulten och är inte tillgängligt för oss”, hävdar myndigheten. Av avtalet mellan myndigheten och konsulten framgår dock att myndigheten har till materialet. Ett överklagande med bland annat detta argument får myndigheten att ändra uppfattning och lämna ut handlingarna.

Offentlighetsjouren besöker även redaktioner och ger en föreläsning om offentlighetsprincipen. Föreläsningen är kostnadsfri, den mottagande redaktionen betalar resan och eventuell övernattning för föreläsaren. Hittills i år har fyra redaktioner ordnat sådana interna utbildningar med OJ, och fler är planerade till hösten.