Fojobloggen huvud

Här samlar vi nyttigheter om journalistik som vi snappar upp på olika ställen. Utgångspunkten är att det ska vara användbart och inspirerande för dig i ditt jobb som journalist.
Tid har ingen gott om – speciellt inte när man sitter mitt i produktionen. Förhoppningsvis hittar du något för din omvärldskoll.

journalistik med drönare

Nya sätt berätta en story - med drönare

Med drönare kan man berätta en story på nya sätt. Amerikanen Ben Kreimer har i ett antal reportage visat vad man kan åstadkomma när man kan både teknik och journalistik.
Ben har med hjälp av drönare tagit både stillbilder och video, som i vissa fall använts till vanliga videoreportage och i andra fall använts för att utifrån bilderna skapa 3D-animationer till reportagen.
På konferensen news:rewired om digital journalistik berättade han om reportage som handlar om allt från tjuvskytte av elefanter till sopdumpning i Kenya och arkeologiska utgrävningar.

14 prisade jobb som ger inspiration

Global Editors Network (GEN) har instiftat en rad priser i datajournalistik. Det finns en rad kategorier, bl a i interaktiv visualisering och berättad historia baserad på data, i undersökande journalistik och i hur man skapar interaktivitet. Men det finns även en kategori för bästa bidrag från en liten nyhetsredaktion med färre än 25 journalister.

Klicka på länken här och kolla in de prisade bidragen i årets Data Journalism Awards. Där kan du även läsa om hur reportrarna gjorde, vilken teknik de använt och få tips på hur du kan använda data för dina avslöjanden. Totalt 14 reportage och gräv.

The Verification Handbook 2

Ny e-handbok för källkritik på nätet

European Journalism Centre har publicerat en ny e-guide för källkritik på nätet. Guiden, Verification Handbook for Investigative Reporting, riktar sig i första hand till grävande journalister.
Den här e-guiden är en uppföljning till och utveckling av Verification Handbook, som kom för ett drygt år sen. Båda e-guiderna kan laddas ner gratis. Verification Handbook for Investigative Reporting kan laddas ner här.Och föregångaren Verification Handbook kan du ladda ner här.

4 tips för att öka din säkerhet på nätet

- Internet är ett vägnät av relativt hög kvalitet, men tyvärr färdas en hel del bilar och andra fordon med undermålig säkerhet på det.
- Det här resonemanget har i allra högsta grad bäring på diskussionen om digitalt källskydd. Det är upp till den enskilda reportern att se till att hens uppkoppling är säker, att e-post skickas krypterat, att filer på hårddisken också är krypterade.
Jämförelsen mellan osäkra bilar och osäkra datorer gör journalisten och föreläsaren Anders Thoresson i ett blogginlägg om den bristande kunskapen i nätsäkerhet bland journalister.

Datorn och den smarta mobilen är en reporters viktigaste arbetsredskap i dag. Och då hör det till den grundläggande kompetensen att också förstå vilka säkerhetsåtgärder som behöver vidtas för att skydda sitt material och sina källor. Här får du fyra tips:

Berätta din historia på nytt sätt med ny teknik

 

newsrewired pilhofer 920Det pågår mycket experimenterande med att kombinera olika typer av visuella presentationsformer. Aron Pilhofer, executive editor for digital på The Guardian, gav på konferensen news:rewired som hölls i London exempel på hur man berättat en story på webben genom att kombinera bilder, video, grafik, text och quizz.
Han erkände samtidigt att man ligger efter i tänket när det gäller mobilt – om vad som funkar i den skärmstorleken och med den ständiga scroll konsumtionen med tummen.

Nyttigheter för dig som journalist

Veckans observation - Var finns framtidens journalistik?

I printupplagan av Resumé (35-36/2014) skriver Olle Lidbom att en trend i omvärlden är att de stora medieföretagen knoppar av sina lönsamma tv-bolag och placerar dem på börsen. Kvar blir krisande bolag som innehåller printprodukterna.
Ett liknande resonemang för medieanalytikern Gunnar Springfeldt i en av Medievärlden Premiums Utblickar. Springfeldts tes är att avknoppningen leder till att de olika bolagen kan fokusera på färre typer av verksamheter och därigenom kanske vända på utvecklingen.

Fojo på Twitter

Fojo på Facebook


Phone: +46 (0) 480 44 64 00 Address: Linnéuniversitetet, fojo, 391 82 Kalmar, Sweden Visiting Address: Gröndalsvägen 19, 392 36 Kalmar, Sweden Email: fojoinfo@lnu.se