Vilka är flyktingar?

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

eurostat 72038323 04032016 AP ENHär hittar du mer flyktingstatistik från Eurostat.De flesta som sökte asyl i EU 2015 kom från Syrien (362 800), Afghanistan (178 200) och Irak (121 500). Mer statistik finns här.

Av de 162 877 personer som sökte asyl i Sverige 2015 kom den största gruppen enligt Migrationsverkets statistik från Syrien (51 338), följt av afghaner (41 564) och irakier (20 858).

Internationellt utgör kvinnor och män ungefär lika stor andel av antalet flyktingar.

Tidigare dominerade män bland dem som sökte asyl i EU, men sedan europeiska länder försvårat för familjeåterförening tar sig allt fler kvinnor och barn den farliga vägen över Medelhavet. Sommaren 2015 var bara en tiondel av flyktingarna som kom till Europa barn, nu är det en tredjedel. 

Läs mer:
UNHCR: UNHCR warns of imminent humanitarian crisis in Greece

Antalet barn som flyr ensamma ökar nu snabbt. I juni 2016 rapporterade UNICEF att över 90 procent av flyktingbarnen som tar sig över Medelhavet är ensamkommande rapporterar Svenska Dagbladet.

De här barnen löper stor risk att utsättas för våld och övergrepp under flykten. Enligt Europol har minst 10 000 barn försvunnit efter att ha tagit sig till Europa, många av dem kan ha fallit offer för trafficking skriver The Guardian.

Det europeiska nätverket av barnombudsmän (ENOC, European Ombudsmens for Children) har kartlagt situationen och kritiserar EU för att varken följa sina egna regler eller FN:s barnkonvention. Den svenska barnombudsmannen Fredrik Malmberg är en av rapportförfattarna.

Dessutom är barn överrepresenterade bland dem som drunknar vid olyckor. Sedan september 2015, då världen chockades av bilden på den drunknade treåringen Aylan Kurdi, har i snitt två barn om dagen drunknat när de försökt ta sig till Europa. UNHCR uppger att minst 340 barn drunknade mellan september 2015 och februari 2016, men att siffran kan vara högre.

UNHCR: Two children drown every day on average trying to reach safety in Europe
UNHCR: Refugee women on the move in Europe are at risk, says UN
UNHCR: UNHCR, UNICEF launch plan to protect refugee women and children

Andelen barn bland flyktingarna har ökat kraftigt på relativt kort tid. År 2014 var 51 procent av världens flyktingar minderåriga, år 2009 var det 41 procent.

Sverige är ett av de länder som tar emot flest ensamkommande unga. Under 2015 kom rekordmånga, 35 369. Av dem var 8 procent flickor. Migrationsverket har ett särskilt nyhetsbrev om ensamkommande unga.

Många unga kommer från Afghanistan. UNHCR har i den här rapporten försökt kartlägga bakgrunden till att de flyr.

Ensamkommande flyktingbarn i Sverige har följts av forskare vid Stockholms universitet. Det har gått bra för de allra flesta, faktiskt bättre än för barn som kommit med sina föräldrar. 

UNHCR Unaccompanied children

 

Tillbaka till förstasidan.

Phone: +46 (0) 480 44 64 00 Address: Linnéuniversitetet, fojo, 391 82 Kalmar, Sweden Visiting Address: Gröndalsvägen 19, 392 36 Kalmar, Sweden Email: fojoinfo@lnu.se