Vart kommer flyktingarna?

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

UNHCR Global trends 2015 rapportUNHCR:s årsrapport Global trends 2015.FN:s flyktingkommissarie UNHCR listar i sin årsrapport Global Trends 2015 de länder som har störst flyktingbefolkning:
1) Turkiet (2,5 miljoner)
2) Pakistan (1,6 miljoner)
3) Libanon (1,1 miljoner)
4) Iran (980 000)
5) Etiopien (736 000)
6) Jordanien (664 000)

EU slöt den 18 mars 2016 ett avtal med Turkiet om att landet ska fortsätta ta emot flyktingar från Syrien och i gengäld få ekonomisk kompensation. Mer om Turkiet som värdnation för flyktingar finns att läsa här.

Libanon är det land som tagit emot flest flyktingar förhållande till sin befolkning, i det lilla landet går det 183 flyktingar på 1000 invånare, vilket dock är en något lägre nivå än tidigare. Motsvarande siffra för Turkiet är 32. Sverige och Malta är de EU-länder med störst flyktingbefolkning i förhållande till folkmängden, 17 per 1000 invånare.

FN:s flyktingkommissarie har upprepade gånger varnat för att de globala flyktingströmmarna ser ut att öka de närmaste åren, samtidigt som världen visat sig dåligt rustad att ge flyktingarna det skydd de behöver och har rätt till. De allra flesta flyktingar befinner sig i låg- eller medelinkomstländer - enligt UNHCR gäller det 85 procent av alla flyktingar.

Flyktingkommissarien har varit mycket kritisk mot att omvärlden ger så lite stöd till de länder som tagit emot flest flyktingar. De FN-organ som tillsammans arbetar för att stödja Syrienflyktingar i närområdet klagade under 2015 över att de bara fick in 40 procent av de pengar de ansåg sig behöva. Därför har nu matransoner skurits ned och färre flyktingar får tillgång till medicin. Nyligen visade en studie från UNHCR att 90 procent av flyktingarna i Jordanien är skuldsatta. Allt fler barn jobbar eller tigger i stället för att gå i skolan.

UNHCR 564f1baa6Klicka och läs mer.UNHCR 560523f26 nyKlicka och läs mer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I September 2016 bjöd FN:s generalsekreterare in till en internationell konferens om migranter och flyktingar, där de här problemen diskuterades. Konferensen mynnade ut i New York-deklarationen, där deltagarna lovade agera solidariskt.

Men även antalet flyktingar som söker sig till EU har ökat kraftigt. Enligt EU:s statistikmyndighet Eurostat sökte 1,2 miljoner människor asyl inom EU under 2015, dubbelt så många som året innan. Ungefär en miljon kom över Medelhavet. Av dem hade 50 procent flytt från Syrien, 21 procent från Afghanistan och 9 procent från Irak enligt UNHCR Global Trends 2015.

EU och merparten av dess medlemsländer har fått skarp kritik för sitt sätt att hantera situationen. UNHCR och frivilligorganisationer som Läkare utan gränser har talat om en humanitär katastrof som hade kunnat undvikas.

Statistik över antalet asylsökande i EU publiceras av statistikmyndigheten Eurostat, som också gör en Asylum Quarterly Report.

Statistik och infografik finns även här.

 

Tillbaka till förstasidan.

Phone: +46 (0) 480 44 64 00 Address: Linnéuniversitetet, fojo, 391 82 Kalmar, Sweden Visiting Address: Gröndalsvägen 19, 392 36 Kalmar, Sweden Email: fojoinfo@lnu.se