Varför flyr de?

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

UNHCR Worldwide displacementKlicka på diagrammet och läs mer om "Worldwide displacement" från UNHCR.

Det finns tydliga samband mellan krig och flyktingvågor. Det finns tydliga samband mellan krig och flyktingvågor. Under senare år har vi sett hur både antalet flyktingar och antalet krig har ökat. Framför allt skedde en kraftig försämring 2014, enligt forskarna vid konfliktdataprogrammet vid Uppsala universitet, UCDP.

Den negativa tendensen fortsatte under 2015, även om takten dämpades något. Under 2015 tvingades en person fly sitt hem var 30:e minut, under 2014 var det var 24:e minut enligt UNHCR i rapporten Global Trends 2015.

Global Peace IndexKlicka på bilden och läs mer i Global Peace Index.2015 var samtidigt ett år som utmärktes av en markant ökad terrorism. Antalet personer som dog till följd av terrorism steg med 80 procent mellan 2014 och 2015. Sambandet mellan krig och flyktingvågor framgår också om vi jämför vilka länder som är våldsdrabbade med vilka länder som är mest ”flyktingproducerande”. Enligt Global Peace Index 2016 var de fem mest våldsdrabbade länderna i världen 2015: Syrien, Sydsudan, Irak, Afghanistan och Somalia.

Med ett undantag består den listan av samma länder som när UNHCR räknar upp de fem länder som flest flyktingar kom ifrån 2015: Syrien, Afghanistan, Somalia, Sydsudan och Sudan. Över hälften (54 procent) av världens flyktingar från de tre förstnämnda.

Politiskt och religiöst förtryck tvingar också många människor på flykt. Under 2015 försämrades situationen för mänskliga rättigheter på många håll, enligt bland annat Amnesty Internationals årsrapport.

Enligt organisationen Freedom House blir allt fler länder ofria, samtidigt som de auktoritära regeringarna ofta ökar sitt förtryck.

Under senare år har tilltagande miljöförstöring och klimatförändringar ofta bidragit till att förvärra konflikter och det problemet ser bara ut att växa. Du kan läsa mer om det här och se ett inslag från SVT Forum här.

EU history migratory pressuresKlicka på bilden och se en video som EU gjort om migrationsarbetet bakom kulisserna.

 

 

Här kan du på en tidslinje få en överblick över den viktigaste utvecklingen i hur EU agerat.

 

 

 

 

 

UNHCR 56cad5a99Klicka på bilden och läs mer om Syrien.Att antalet flyktingar ökat så mycket på relativt kort tid beror alltså på en rad olika faktorer. Det land som spelar klart störst roll är Syrien. Vid 2015 års slut var det 11,7 miljoner personer från Syrien som tvingats fly på grund av kriget, regimens förtryck och förföljelse från grupper som IS/Daesh. Merparten av dem befann sig fortfarande inom Syriens gränser, men 4,9 miljoner hade flytt utomlands.

Mer att läsa:
Senast nytt från UNHCR

 

 

SAKfor dig som moter manniskor pa flyktKlicka på bilden och läs Svenska Afghanistankommitténs blogg för dig som möter människor på flykt från Afghanista

Läget i Afghanistan har också försämrats påtagligt på ett par år. Både talibanerna och IS/Daesh utgör växande hot och situationen i landet blir allt mer våldsam. Det har fått till följd att 1,2 miljoner nu lever som internflyktingar inne i landet, en fördubbling jämfört med 2013. Samtidigt finns 2,6 miljoner afghanska flyktingar utanför landets gränser, ofta i grannländer där de blivit mindre välkomna under senare tid. Inne i Afghanistan ökar också förföljelsen av utsatta minoriteter som hazarer.

Human Rights Watch rapporterar att afghaner flyr från Iran för att inte tvingas delta i kriget i Syrien, vilket även Sveriges Radio rapporterat om.

Läs mer:
Human Rights Watch: Afghanistan
UNHCR: Pentagon says Afghan security deteriorating, IS growing there

Under det senaste året har också Jemen drabbats av ett blodigt inbördeskrig, som tvingat 2,5 miljoner personer, nästan 10 procent av befolkningen, på flykt inom landet.

Internal displacement YemenKlicka på diagrammet och läs mer från The Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) om läget i Jemen.

Samtidigt noterar UNHCR att situationen under året förvärrats i en rad andra länder, som Burundi, Demokratiska republiken Kongo, Mali, Somalia.

Enligt en intervjuundersökning som UNHCR gjorde 2015 kom de flesta som flydde från Syrien till Europa direkt från Syrien.
Men ett relativt stort antal har först uppehållit sig i något av Syriens grannländer. De har flytt vidare därför att läget för flyktingar där under det senaste året blivit allt mer desperat.

unhcr560558b06unhcr560523f26

 

Tillbaka till förstasidan.

Phone: +46 (0) 480 44 64 00 Address: Linnéuniversitetet, fojo, 391 82 Kalmar, Sweden Visiting Address: Gröndalsvägen 19, 392 36 Kalmar, Sweden Email: fojoinfo@lnu.se